U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Belangrijke momenten in het leven
Laatst gewijzigd: 10-01-2010

Bezoek en ontmoeting

Voor ouderen bestaat de mogelijkheid van 'omgekeerd huisbezoek'. Dit initiatief is ontstaan uit de behoefte van pastores om kennis te maken met hun parochianen, en omgekeerd. Het vervangt het bezoek dat een pastoor of kapelaan vroeger regelmatig bracht aan zijn parochianen. Minstens eenmaal per jaar worden nu groepsbijeenkomsten georganiseerd in de Maria van Jessehof aan de Oude Langendijk.

Mensen die door omstandigheden niet ter kerke kunnen gaan, kunnen de communie thuis ontvangen. U kunt dit aanvragen via het secretariaat: secr.mariavanjessekerk­(at)rkdelft(dot)nl.

Voor alleengaanden zijn er op zondagmiddag samenkomsten in de pastorie, op de derde zondag van de maand. Nadere bijzonderheden kunt u krijgen bij de pastorie.

Onze kerkgemeenschap beschikt over een bezoekgroep: vrijwilligers die ouderen, eenzamen, zieken en gehandicapten bezoeken. Soms alleen met een luisterend oor of een opbeurend woord, soms met concrete hulp. Heeft u behoefte aan bezoek van zo'n vrijwilliger, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.