U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Vieringen
Laatst gewijzigd: 18-07-2021

Vieringen in de Sacramentskerk

Voorlopig is het onderstaande NIET VAN TOEPASSING

ZONDAG: Eucharistie- of Woord- en CommunievieringAanvang 9.30 uur

1e MAANDAG van de maand: Eucharistieviering. Aanvang 18.00 uur in de dagkapel (RKJ)

DONDERDAG:  Eucharistieviering.  Aanvang 9.30 uur in de dagkapel

3e ZONDAG van de maand: Eucharistieviering (Antilliaans) Aanvang 14.30 uur

VIERINGEN

Belangrijk voor het bezoeken van de viering op zondag en op donderdagmorgen in de Sacramentskerk:

MAXIMAAL120 PERSONEN

Registreren is niet meer verplicht. Wel moet u zich in de hal van de kerk melden met naam en telefoonnummer. (HET IS HANDIG OM NAAM EN TELEFOONNUMMER TE NOTEREN EN AF TE GEVEN) Handen ontsmetten en anderhalve meter afstand blijven voorlopig verplicht. Ook mag er nog niet meegezongen worden.

Voor de DONDERDAGMORGENVIERING is registreren ook niet meer verplicht maar gelden de huidige Coronamaatregelen nog wel, t.w. handen ontsmetten en anderhalve meter afstand houden.

GEBED

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen

VIERINGEN:

ZONDAGMIDDAG 14.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pater A. Kunnekkedan svd.

Muzikale medewerking door Antilliaans koor

DONDERDAG 22 juli 9.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

ZONDAG 25 juli 9.15 uur woord-  en communieviering

Voorganger: diaken M. Kerklaan

Muzikale ondersteuning door organist en cantores

DONDERDAG 29 juli 9.30 uur : eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

ZONDAG 1 augustus 9.15 uur: eucharistieviering    (Livestream)

Voorganger: pater A. Kunnekkedan svd.

Muzikale ondersteuning door organist en cantores

DONDERDAG 5 augustus 9.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

ZONDAG 8 augustus 9.15 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

Muzikale ondersteuning door organist en cantores

Dit weekend voedselinzameling

DONDERDAG 12 augustus 9.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

ZONDAG 15 augustus 9.15 uur : woord- en communieviering

Voorganger: pastor E. Beerends

Muzikale ondersteuning door organist en cantores

DONDERDAG 19 augustus 9.15 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

ZONDAG 22 augustus 9.15 uur: woord- en communieviering

Voorganger: werkgroep

Muzikale ondersteuning door organist en cantores

ZONDAGMIDDAG 14.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pater A. Kunnekdan svd.

Muzikale medewerking door Antilliaans koor

DONDERDAG 26 augustus 9.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

ZONDAG 29 augustus 9.15 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastor E. Stok

Muzikale ondersteuning door organist en cantores

Deurcollecte MIVA

DONDERDAG 2 september 9.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

 

 

 

 

 

Gebedsintenties

Voor de vieringen in het weekeinde kunt u persoonlijke intenties opgeven. Dat kan een gedachtenis zijn aan een dierbare overledene of aandacht en gebed voor een ernstig zieke. Ook kan men uit dankbaarheid bij een geboorte of bij gelegenheid van een verjaardag of jubileum een intentie opgeven. De intenties zullen dan tijdens de viering worden genoemd. Gebedsintenties kunt u opgeven bij het secretariaat: secr.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl.

Het is gebruikelijk dat men daarvoor een financiƫle vergoeding geeft voor het pastorale werk van de locatie

In de Sacramentskerk bestaat ook de mogelijkheid om aan het begin van de zondagsdienst intenties te noteren in een intentie- of voorbedenboek, dat op de lezenaar achterin de kerk ligt. Tijdens de viering worden de voor die dag opgeschreven intenties voorgelezen. Zo kan iedere kerkganger meebidden. Het inschrijven van gebedsintenties in het intentieboek is kosteloos.

Op Allerzielen (2 november) worden in een speciale viering de overledenen uit het voorbije jaar herdacht.