U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Vieringen
Laatst gewijzigd: 13-06-2021

Vieringen in de Sacramentskerk

Voorlopig is het onderstaande NIET VAN TOEPASSING

ZONDAG: Eucharistie- of Woord- en CommunievieringAanvang 9.30 uur

1e MAANDAG van de maand: Eucharistieviering. Aanvang 18.00 uur in de dagkapel (RKJ)

DONDERDAG:  Eucharistieviering.  Aanvang 9.30 uur in de dagkapel

3e ZATERDAG van de maand: Eucharistieviering (Antilliaans) Aanvang 18.30 uur

VIERINGEN

Belangrijk voor het bezoeken van de viering op zondag en op donderdagmorgen in de Sacramentskerk:

MAXIMAAL 80 PERSONEN

* Vooraf registreren op de website van de Ursulaparochie www.rkdelft.nl via reserveerbutton.Na de 1e maal aangemeld te zijn krijgt u automatisch een uitnodiging. Wilt u zich wel afmelden als u uitgenodigd bent en wegens omstandigheden niet kan komen. Er kan dan iemand anders uitgenodigd worden en begroeten wij u weer een volgende keer.

* Telefonisch (alleen wanneer u geen computer of e-mail hebt) op donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 06-14428888

Voor de DONDERDAGMORGENVIERING wordt u uitgenodigd door de zusters maar ook hier gelden de huidige Coronamaatregelen, handen ontsmetten, mondkapje op en anderhalve meter afstand houden.

GEBED

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen

VIERINGEN:

DONDERDAG 17 juni 9.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

ZONDAG 20 juni 9.15 uur: woord- en communieviering

Voorganger: pastor E. Beerends

Muzikale medewerking door organist en cantores

DONDERDAG 24 juni 9.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

ZONDAG 27 juni 9.15 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

Muzikale medewerking door organist en cantores

DONDERDAG 1 juli 9.30 uur: eucharistieviering

Voorganger: pastoor D. Verbakel

 

 

 

Gebedsintenties

Voor de vieringen in het weekeinde kunt u persoonlijke intenties opgeven. Dat kan een gedachtenis zijn aan een dierbare overledene of aandacht en gebed voor een ernstig zieke. Ook kan men uit dankbaarheid bij een geboorte of bij gelegenheid van een verjaardag of jubileum een intentie opgeven. De intenties zullen dan tijdens de viering worden genoemd. Gebedsintenties kunt u opgeven bij het secretariaat: secr.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl.

Het is gebruikelijk dat men daarvoor een financiƫle vergoeding geeft voor het pastorale werk van de locatie

In de Sacramentskerk bestaat ook de mogelijkheid om aan het begin van de zondagsdienst intenties te noteren in een intentie- of voorbedenboek, dat op de lezenaar achterin de kerk ligt. Tijdens de viering worden de voor die dag opgeschreven intenties voorgelezen. Zo kan iedere kerkganger meebidden. Het inschrijven van gebedsintenties in het intentieboek is kosteloos.

Op Allerzielen (2 november) worden in een speciale viering de overledenen uit het voorbije jaar herdacht.