U bent hier: Diaconie / Stadsdiaconaat / Doelstelling
Laatst gewijzigd: 07-09-2009

Doelstelling

Viering met dak- en thuislozen
Viering met dak- en thuislozen

De Stichting R.-k. Stadsdiaconaat Delft en omstreken is een initiatief van de Sint Ursulaparochie in Delft. De stichting heeft als doel werkzaam te zijn in het maatschappelijk middenveld gedurende 7 x 24 uren per week, zowel op het niveau van de wijk als op het niveau van de stad.

Concreet betekent dit, dat de stichting ten doel heeft:

  • de gezamenlijke rooms-katholieke kerken aan te sturen en te motiveren en zoveel mogelijk samen te werken met andere kerkgenootschappen binnen de gemeente Delft;
  • het werken in het maatschappelijk middenveld van Delft, daar waar de gemeente Delft dit niet tot haar kerntaak rekent;
  • groepen en projecten, zowel binnenkerkelijk dan wel buitenkerkelijk, zonodig financieel te ondersteunen (zoals vieringen, maaltijden met dak- en thuislozen, voedselbank, vakantiebank, opslag meubelen enz.);
  • in speciale gevallen ook individuen, die op een of andere manier klem lopen in het leven, financieel te ondersteunen of door te verwijzen naar de voedselbank.

Zij tracht dit doel te bereiken door het evangelie in de praktijk te brengen door geen mens uit te sluiten.