U bent hier: Home
Laatst gewijzigd: 15-09-2021

Nieuws

15 september 21:13

Nieuwe studiejaar Vronesteyn geopend

Afgelopen dinsdag 7 september heeft Centrum Vronesteyn het nieuwe studiejaar geopend met een...

Livestream van vieringen

Vier elke zondag een viering live thuis mee in de livestreams.

Agenda

Livestream Eucharistieviering
26 september 09:15 - 10:15
Vanuit de Franciscus en...

Welkom

Welkom op de website van de parochie Sint Ursula te Delft.

Vitaliteit: roeping en ruimte

In de afgelopen jaren is het thema Vitaliteit in een aantal bijeenkomsten binnen de parochie besproken.

Mede op basis van deze gesprekken heeft het parochiebestuur zich een oordeel gevormd hoe de parochie zich kan vernieuwen tot een vitale gemeenschap.

Op 17 mei 2021 heeft een afvaardiging van het parochiebestuur dit met vertegenwoordigers van de kerngroepen besproken.

U treft hier  aan:

Heeft u  vragen of opmerkingen over het onderwerp Vitaliteit: mail dit aan secr.ursulaparochie­­(at)rkdelft(dot)nl.

English version: Vocation and space

The board of the St. Ursula Parish has published two documents on how to ensure the viability of the parish in the near future, and how to make financially responsible choices towards this goal:

If you have any questions of remarks, please mail secr.ursulaparochie­­(at)rkdelft(dot)nl.

Uitgenodigd worden voor vieringen

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal personen dat in onze kerklocaties samen mag komen om te vieren beperkt.  Om het proces van aanmelden voor een viering soepel en eerlijk te laten verlopen maken we gebruik van het uitnodigingssysteem van Kerktijd. Voor aanmelden voor dit systeem, klik op bijgaand icoontje of ga eerst naar de aanmeldpagina voor meer informatie. Aanmelden hoeft slechts eenmalig, daarna wordt u automatisch uitgenodigd wanneer u aan de beurt bent.

Mocht u een keer niet worden uitgenodigd, dan kunt u op zondagochtend altijd een viering bijwonen via onze livestreams.

Invitations for Sunday liturgies

More information on the registration page.

Or join us online for the live streams each Sunday morning.

18 t/m  26 september VREDESWEEK

Geloof, hoop en liefde
Zonder geloof geen hoop,
zonder hoop geen liefde, zonder liefde geen geloof
Eeuwige verstrengeling tussen God en mens

Mens en medemens, een verbond voor het leven
Een verbond dat machtig en krachtig is
Door genade, barmhartigheid, scheppingskracht
Een verbond dat om heilige strijd schreeuwt
Door u als meest machtige soldaat van God


Weet u dan niet waarom God Zelf mens werd?


Enis Odaci 

Sint Ursulaparochie

Sint Ursula

De Sint Ursulaparochie in Delft is sinds 1 maart 2009 gevormd vanuit drie voormalige parochies (HH Franciscus en Clara, Sint Adelbert, Sint Hippolytus). De parochie heeft vier kerklocaties:

Op deze website treft u vele gegevens aan zoals de tijden van vieringen, contactgegevens van het pastorale team en van de secretariaten van de locaties, en nieuws over activiteiten en een actuele agenda. We hopen dat u uw weg vindt in onze dynamische en levende geloofsgemeenschappen.

De Sint Ursulaparochie valt onder het Bisdom Rotterdam.

Sinds medio 2012 hebben de Sint Ursulaparochie in Delft en de Onze Lieve Vrouw van Sionparochie in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden één pastoraal team.

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

De parochie Parochie Sint Ursula is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Rotterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Parochie Sint Ursula.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting m.b.t. informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochie vindt u deze informatie hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hieronder een verklaring hoe de Sint Ursulaparochie omgaat met uw persoonsgegevens.

AVG_St_Ursula_parochie_Delft_11_maart_2019.pdf

AVG Sint Ursulaparochie 11 maart 2019