U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Welkom
Laatst gewijzigd: 22-04-2019

AGENDA 2019

Maandag 6 mei: 18.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel (RKJ)

Zaterdag 18 mei: 18.30 uur Antilliaanse viering. Na afloop koffie achter in de kerk

1 t/m 9 juni: Week van de Nederlandse Missionaris

Zondag 2 juni: Sacramentsdag; na afloop van de viering koffie achter in de kerk.

Vrijwilligersmiddag

Zondag 9 juni: 1e Pinksterdag; na afloop van de viering koffie achter in de kerk

Zondag 9 juni: Collecte voor Nederlandse Missionarissen

Zaterdag 15 juni: 18.30 uur Antilliaanse viering. Na afloop koffie achter in de kerk

Zaterdag 20 juli: 18.30 uur Antilliaanse viering. Na afloop koffie achter in de kerk

Zaterdag 17 augustus: 18.30 uur Antilliaanse viering> Na afloop koffie achter in de kerk

Zondag 25 augustus: Collecte Miva

Zondag 1 of 8 september: Opening werkjaar; na afloop van de viering koffie achter in de kerk

Zondag 14 september: Collecte Vredesweek

14 t/m 22 september: Vredesweek

Zaterdag 21 september: 18.30 uur Antilliaanse viering. Na afloop koffie achter in de kerk

Zondag 6 oktober: Oogstdankdag; na afloop van de viering koffie achter in de kerk. Collecte voor Zr. Antonetta van Winden

Zaterdag 19 oktober: 18.30 uur Antilliaanse viering. Na afloop koffie achter in de kerk

Zaterdag 2 november: Allerzielen; na afloop van de viering koffie achter in de kerk

Zondag 10 november: Collecte voor de Oecumene

Zaterdag 17 november: 18.30 uur Antilliaanse viering. Na afloop koffie achter in de kerk

Collecte voor P.C.I.

30 november t/m 25 december: Bisschoppelijke Adventsactie

Zaterdag 21 december: 18.30 uur Antilliaanse viering. Na afloop koffie achter in de kerk

 

 

 

 

          

                              

Contact

Pastoor: D. Verbakel      d.verbakel­(at)rkdelft(dot)nl

Pastorie: Nassaulaan 2 | 2628 GH Delft | tel. (015) 2568661

Secretariaat: secr.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl

Redactie website: webmaster.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl

Welkom Sacramentskerk Delft

Welkom op de site van de geloofsgemeenschap Allerheiligst Sacrament. Een actieve katholieke gemeenschap in het oostelijk deel van Delft.

Sacramentsgemeenschap op weg naar het 100-jarig jubileum

Op 4 januari 2019 werd een brief gestuurd naar kapelaan Van der Salm, die in Haarlem werkte.

Weleerwaarde Heer,

Aangezien het ons nuttig en gewenscht is voorgekomen een nieuwe en zelfstandige Parochie te stichten in de stad Delft, buiten de Oostpoort, zoo belasten wij U Eerwaarde bij dezen met het nemen der noodige maatregelen, om tot de oprichting dier nieuwe Parochie te geraken.

In verband met deze opdracht benoemen wij U Eerwaarde tevens tot kapelaan te Delft, in de H.Hippolytusparochie, alwaar U vrijdag 10 dezer gelieve aanwezig te zijn.

Met alle hoogachting en de beste wenschen, Uw dienaar in Onze Heer.

+ Augustinus Josephus Callier, bisschop van Haarlem.

Met deze brief werd kapelaan Van der Salm naar Delft overgeplaatst en hij kreeg - zoals toen de gewoonte was - maar enkele dagen om naar zijn nieuwe plaats te vertrekken.

Hij kreeg een verantwoordelijke taak die hij met verve op zich nam. De kapelaan was een man met de juiste managementcapaciteiten om een nieuwe parochie te kunnen opbouwen. En, zoals hijzelf later zei: Ik heb hard gewerkt en heb gebedeld in bijna alle kerken van Zeeland en Noord- en Zuid-Holland.

Als gevolg van de vele activiteiten kon al na een paar jaar onze Sacramentsparochie worden gesticht. Laten we met elkaar vooruitzien naar 5 mei 2021: dat is de dag dat we met elkaar het honderdjarig bestaan van onze Sacramentsgemeenschap zullen kunnen vieren.

Tot die tijd zullen we ter voorbereiding regelmatig wat schrijven in het parochieblad. En hebt u achter in de kerk gekeken in de vitrinekast? Daar ligt bij de foto van kapelaan Van der Salm de originele brief, dus honderd jaar oud! Handgeschreven!

Vredeskerk

Onze kerk wordt veelal Sacramentskerk genoemd, en ook wel Vredeskerk, vanwege het woord ‘Vrede’ dat met grote letters op de toren van de kerk is aangebracht.

Het kerkgebouw dateert van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Maar de parochie is vele jaren ouder. Al in 1919 kreeg kapelaan C.P. van der Salm van de bisschop van Haarlem, tot wiens diocees Delft toen behoorde, de opdracht een parochie te stichten in het gedeelte van de stad Delft dat buiten de Oostpoort lag.

De eerwaarde heer Van der Salm ging als bouwpastoor voortvarend te werk. Al snel verrees een kerkgebouw aan de Simonstraat, op nummer 111. Dat gebouw heeft tot 1940 dienst gedaan. Toen werd het huidige kerkgebouw aan het Poortlandplein in gebruik genomen. Sinds 2002 is het een rijksmonument.

Koren

De Sacramentskerk heeft twee koren die meewerken aan de vieringen:

 • Cantorij/cantores tijdens de wekelijkse vieringen.
 • Antilliaanskoor tijdens de Antilliaanse viering (3e zaterdag van de maand).

  Scholen

  Het fenomeen ‘parochieschool’ bestaat al vele jaren niet meer. De katholieke basisscholen in Delft vallen allemaal onder de Laurentiusstichting. Een aantal van de oorspronkelijk aan de parochies gelieerde scholen bestaat nog wel. Voor het oostelijk deel van Delft zijn dit:

  Oostpoortschool (Jenaplan)

  Oosteinde 6, 2611 SN Delft | tel. (015) 2130856
  e-mail: oostpoort­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: http://www.deoostpoort.nl/

  Cornelis Musiusschool

  Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft | tel. (015) 2568365
  e-mail: cornelismusius­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: www.nldata.nl/laurentius/cornelismusius

  Bernadette-Mariaschool

  Aan ’t Verlaat 30, 2612 XZ Delft | tel. (015) 2134617
  e-mail: bernadettemaria­(at)laurentiusstichting(dot)nl | internet: www.bernadettemariaschool.nl

  Het Spectrum

  Florijnstraat 5, 2645 HH Delfgauw | tel. (015) 2573621
  e-mail: info­(at)hetspectrumdelfgauw(dot)nl | internet: www.hetspectrumdelfgauw.nl

  Stanislascollege

  Voor het voortgezet onderwijs is er het Stanislascollege, met afdelingen van vmbo tot en met vwo. Adres hoofdvestiging: Westplantsoen 71, 2613 GK Delft | tel. (015) 2122193.
  e-mail: scw­(at)stanislascollege(dot)nl | internet: www.stanislascollege.nl

  Buurkerken

  Onderstaand een link naar onze buurkerken waar we regelmatig contact mee hebben:

  Immanuelkerk (gereformeerd)

  Kerkelijk Centrum Delfgauw (hervormd)