U bent hier: Geloofsverdieping / Stadscatecheet
Laatst gewijzigd: 06-07-2016

Pastor José de Boer, parochiecatecheet

Mijn naam is José de Boer en sinds 15 oktober 2007 ben ik als parochiecatecheet werkzaam voor alle locaties van de Sint Ursulaparochie. Later kwamen dar de locaties van Sion bij.

Ik ben geboren en getogen in Overloon (Z-O Brabant). Na de middelbare school en een periode in de VS, ben ik dierverzorging/management gaan studeren. Ondertussen werkte ik op een kinderboerderij. Na het behalen van mijn diploma werd ik beheerder van het dierenasiel in Den Haag. Ondertussen mijn man leren kennen en getrouwd. We kregen drie dochters en wonen in Leiden. Onder andere parochieel vrijwilligerswerk leidde mij naar de studie theologie én de lerarenopleiding. Dat betekende naast studeren ook lesgeven. Ik deed pastorale werkervaring op in de studentenekklesia te Leiden en in de parochie H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten. In 2007 heb ik de Master theologie behaald.

Stadscatecheet

Sinds 15 oktober 2007 ben ik in de stad Delft werkzaam als pastoraal werkster en sinds september 2012 ook van de parochie Onze Lieve Vrouw van Sion, met de catechese op parochieniveau als aandachtsveld. Vandaar de term parochiecatecheet. Ik omschrijf mijn taak als catecheet als volgt: het leven van mensen verhelderen in het licht van de boodschap van Jezus en de katholieke traditie.  Daarbij heb ik vijf speerpunten:

  1. de catechese die mensen voorbereidt op de sacramenten;
  2. toerusting van vrijwilligers;
  3. een catecheseprogramma voor gelovige en zoekende, voor jong en oud;
  4. nieuwe stadsprojecten of -activiteiten opzetten die de samenhang in de parochie bevorderen;
  5. communicatie en PR.

Eerst aanspreekbare

Sinds 1 juli 2012 ben ik ook eerst aanspreekbare pastor van de Adelbertgemeenschap. Samen met de pastoraatsgroep en de locatieraad, begeleid ik deze geloofsgemeenschap die samenkomt in de Sint Adelbertkerk aan de Minervaweg.

Motto

Prof. E. Borgman vergeleek in een lezing de stad met de bijbel, een vergelijking die mij wel aanspreekt. De bijbel is namelijk niet één boek, maar bestaat uit meerdere boeken. Het is een bibliotheek. De bijbel is als een stad met z’n vele straten.

Met sommige straten ben je bekend, je komt er veel. Zoals sommige boeken of verhalen in de bijbel je bekend en dierbaar zijn. Maar er zijn ook straten of delen van de stad die je vermijdt. Misschien gewoon omdat je er nooit hoeft te zijn. Of omdat je gehoord hebt dat je er maar beter niet kunt komen. Aandachtswijken heten ze vandaag de dag.

Nu, ook de bijbel heeft van die aandachtswijken, van die verhalen die je maar moeilijk vindt, waar je niet goed raad mee weet. Maar ze zijn er wel, en omdat deze straten/verhalen er zijn moet je er iets mee. Je moet een manier vinden om je ertoe te verhouden. Want zoals de stad vol leven is, zo vraagt het Boek geleefd worden.

Of zoals H. Oosterhuis het Boek tegen ons laat spreken wanneer wij vragen: “Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven?

In mijn letter staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven wat je leest.

Contactgegevens geloofsverdieping

Stadscatecheet: José de Boer
Postadres: Apolloweg 2
2614 MV Delft
Telefoon: 015-2560939
E-mail: j.deboer­(at)rkdelft(dot)nl
Website catechese: deze site

Contactgegevens Adelbertkerk

Adelbertkerk  
Pastor Adelbertkerk: José de Boer
Postadres: Apolloweg 2
2624 MV Delft
Telefoon: 015-2560939
E-mail pastor: j.deboer­(at)rkdelft(dot)nl
E-mail secretariaat: secr.adelbertkerk­(at)rkdelft(dot)nl
Meer over de Adelbertkerk: www.adelbertdelft.nl