U bent hier: Parochie / Kerken / Maria van Jessekerk / Belangrijke momenten in het leven
Laatst gewijzigd: 14-02-2016

Doop

Iedere maand is er gelegenheid om uw kind(eren) te laten dopen in de Maria van Jessekerk, Sacramentskerk, Adelbertkerk of Franciscus en Clarakerk. De locatie en de voorganger wisselt per maand.

[meer...]

Eerste Communie

In april of mei is er een feestelijke viering waarbij kinderen die gedoopt zijn hun eerste heilige communie kunnen doen.

[meer...]

Vormsel

Elk jaar is er in Delft één viering waarin jongeren die in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zitten het sacrament van het Vormsel kunnen ontvangen.

[meer...] 

Huwelijk

Wilt u een kerkelijk huwelijk sluiten, dan moet u zich negen maanden voor de gewenste datum melden bij de pastor van de parochie.

[meer...]

Biecht

Het is mogelijk om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

[meer...]

Ziekenzalving

Het sacrament van de zieken wordt toegediend bij ernstige ziekte of bij hoge ouderdom. In de meeste tehuizen en ook in de parochie zijn er op gezette tijden ook gemeenschappelijke vieringen van de ziekenzalving.

[meer...]

Bezoek en ontmoeting

Voor ouderen bestaat de mogelijkheid van 'omgekeerd huisbezoek'. Minstens eenmaal per jaar worden nu groepsbijeenkomsten georganiseerd.

[meer...]

Overlijden en rouw

Voor het ritueel bij de uitvaart zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de situatie en de wensen.

[meer...]