U bent hier: Parochie / Pastoraal team
Laatst gewijzigd: 13-10-2019

Pastoraal team Delft

Dick Verbakel
José de Boer
Eli Stok
Melchior Kerklaan

De Sint Ursulaparochie in Delft en de Onze Lieve Vrouw van Sionparochie in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden hebben één pastoraal team.

Van 1 september 2019 bestaat het pastorale team uit:

  • Pastoor Dick Verbakel: eerstaanspreekbare pastor voor de Maria van Jesse en Sacramentskerk;
  • Pastor José de Boer: eerstaanspreekbare pastor voor de Adelbert en Franciscus- en Clarakerk;
  • Pastor E. Stok: eerstaanspreekbare pastor voor de Jacobus de Meerderekerk in Schipluiden en de Maria Magdalenakerk in Maasland;
  • Pastor Melchior Kerklaan: eerstaanspreekbare pastor voor de H.H. Anthonius en Corneliskerk in Den-Hoorn.

Verder is er een verdeling in taken: Stadsdiaken Melchior Kerklaan op het terrein van de diaconie. Hij krijgt daarbij ondersteuning van Anita van Velzen. Pastor Eli Stok heeft het jongerenwerk onder zijn hoede (vanaf brugklas tot 30 jaar) en contacten met middelbare scholen. Parochiecatecheet José de Boer werkt aan parochiebrede geloofsverdieping van individu en/of werkgroepen. Pastoor Verbakel heeft als pastoor een bestuurlijke taak en daarnaast het gehele gebied van liturgie.

Alle pastores zijn samen verantwoordelijk voor het geheel.

De Sint Ursulaparochie bestaat uit vier  geloofsgemeenschappen, met ieder een eigen kerkgebouw. Elke kerklocatie probeert in woord en daad het Evangelie te verkondigen en waar te maken. Zij doet dat in de liturgie (vieren), de catechese (leren) en de diaconie (dienen). Van oudsher zijn dit de drie kerntaken van een geloofsgemeenschap. Elke pastor draagt, samen met de locatiekern zorg voor de wijze waarop deze kerntaken binnen de eigen geloofsgemeenschap ingevuld en uitgevoerd worden. De vier kerklocaties doen dat op hun eigen wijze en geven daarmee elke gemeenschap een eigen kleur mee.

Tijdelijke ondersteuning