U bent hier: Parochie / Pastoraal team
Laatst gewijzigd: 02-05-2018

Pastoraal team Delft

Dick Verbakel
José de Boer
Jan Lamberts
Eli Stok

De Sint Ursulaparochie in Delft en de Onze Lieve Vrouw van Sionparochie in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden hebben één pastoraal team.

Per 1 mei 2018 bestaat het pastoraal team uit de volgende pastores: priester Dick Verbakel (0,8 fte), pastoor van de parochie, pastoraal werker José de Boer (1 fte), diaken Jan Lamberts (1 fte) en priester Eli Stok (0,8 fte)

Voor de kerklocatie Sint Adelbertkerk is pastor José de Boer de eerst aanspreekbare pastor. In de locatie H.H. Franciscus en Clara is pastor Eli Stok de eerst aanspreekbare pastor, alsook voor de kerklocatie in Schipluiden; de Jacobus de Meerdere kerk. Pastoor Dick Verbakel is de eerst aanspreekbare pastor voor de kerklocaties Maria van Jessekerk en voor de Sacramentskerk. Tevens is hij leider van het pastoresteam. Pastor Jan Lamberts is eerstaanspreekbare pastor voor de kerklocaties van Den-Hoorn en Maasland, respectievelijk de H.H. Anthonius en Cornelius en de Maria Magdalenakerk 

Verder is er een verdeling in taken: Stadsdiaken Jan Lamberts op het terrein van de diaconie. Hij krijgt daarbij ondersteuning van Anita van Velzen. Pastor Eli Stok heeft het jongerenwerk onder zijn hoede (vanaf brugklas tot 30 jaar) en contacten met middelbare scholen. Parochiecatecheet José de Boer werkt aan parochiebrede geloofsverdieping van individu en/of werkgroepen. Pastoor Verbakel heeft als pastoor een bestuurlijke taak en daarnaast het gehele gebied van liturgie.

Alle pastores zijn samen verantwoordelijk voor het geheel.

De Sint Ursulaparochie bestaat uit vier  geloofsgemeenschappen, met ieder een eigen kerkgebouw. Elke kerklocatie probeert in woord en daad het Evangelie te verkondigen en waar te maken. Zij doet dat in de liturgie (vieren), de catechese (leren) en de diaconie (dienen). Van oudsher zijn dit de drie kerntaken van een geloofsgemeenschap. Elke pastor draagt, samen met de locatiekern zorg voor de wijze waarop deze kerntaken binnen de eigen geloofsgemeenschap ingevuld en uitgevoerd worden. De vier kerklocaties doen dat op hun eigen wijze en geven daarmee elke gemeenschap een eigen kleur mee.

 

Tijdelijke ondersteuning