U bent hier: R.-k. spiritualiteit / Kerkelijk jaar / Goede Week
Laatst gewijzigd: 29-08-2009

Goede Week

De Goede Week is een bijzondere periode in het kerkelijk jaar. Tijdens deze week herdenken we in de kerk de laatste periode van Jezus’ leven. Een periode die centraal staat in het christelijk geloof.

Palmzondag

De Goede Week begint met Palmzondag. We herdenken dat Jezus als ‘een koning’ Jeruzalem werd binnengehaald. Mensen stonden juichend met palmen in de hand langs de kant van de weg. Tijdens de viering van palmzondag lopen de kinderen met palmpaasstokken en worden palmtakjes gewijd die mensen mee naar huis nemen. De groene palmtakken staan voor het geloof in nieuw leven.

Hoe kinderen een palmpaasstok kunnen maken staat op een aparte pagina.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal van Jezus herdacht. Jezus ging met zijn leerlingen aan tafel. Na de maaltijd verlaten allen de bovenzaal waar ze gegeten hebben en gaan bidden in een tuin. Daar in de tuin wordt Jezus gevangen genomen door Romeinse soldaten. De viering van Witte Donderdag, die eerst heel feestelijk verloopt, eindigt in het leeg maken van het priesterkoor. In stilte wordt alle versiering, kleur, kaarsen en bloemen van het priesterkoor afgedragen. Daarna verlaten de kerkgangers in stilte de kerk.

Goede Vrijdag

Om op Goede Vrijdag in stilte de kerk weer binnen te lopen. Volgens de traditie stierf Jezus om 15.00 uur. Vandaar dat we in de kerken middag op de dag samenkomen om met elkaar de kruisweg te lopen. Lopend door de kerk, langs beelden die het lijden van Jezus uitdrukken, wordt het verhaal verteld en verbonden met het lijden in onze tijd. Ook in de avondviering staat het lijden en de dood van Jezus centraal. Er worden bloemen gelegd bij het kruis of een lichtje aangestoken. Er weer verlaten we in stilte de kerk.

Stille Zaterdag

Zaterdag overdag is het stil in de kerk, Stille Zaterdag. Jezus ligt in het graf. Na zonsondergang gaan we in stilte naar de kerk. In de Paaswake gaan we van het donker naar het licht. Oude verhalen worden gelezen: het scheppings-verhaal en het verhaal van de uittocht van het joodse volk uit Egypte. Zij leefden daar als slaven en niet één mens is bedoeld om als slaaf te leven. We horen de verhalen en zingen feestliederen want Jezus is opgestaan uit de dood. Het hoogtepunt uit het christelijk geloof: de dood heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. Vanaf nu gaan we weer zingend naar buiten.

Pasen

Ook op Paasmorgen staat het verhaal van de verrijzenis van Jezus centraal. In de ochtend vonden de vrouwen het lege graf. Alleluja wordt er gezongen. Gejubeld wordt er. Het is feest want Hij is waarlijk opgestaan!