U bent hier: Diaconie / Parochiële Caritas Instelling
Laatst gewijzigd: 21-06-2018

Parochiële Caritas Instelling - Sint Ursulafonds

Parochiële Caritasinstelling (PCI)

Een vorm van kerkelijk georganiseerde liefde is de Parochiële Caritasinstelling (PCI).  Een PCI heeft  als doel "de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn." Daarvoor hebben de meeste PCI-en de beschikking over een eigen vermogen.

PCI van de Sint Ursulaparochie

De Sint Ursulaparochie Delft heeft één PCI voor alle vier de kerklocaties. De PCI staat bekend onder de naam Sint Ursulafonds. De PCI is een zelfstandig orgaan binnen de stadsparochie Delft en opereert zelfstandig.

Deze PCI is ontstaan uit de samenvoeging van de PCI's van de voormalige parochies H.H. Nicolaas en Gezellen, St. Hippolytus en St. Adelbert op 1 januari 2010. De bisschop van Rotterdam Mgr. A.H. van Luyn sdb. heeft dit bij decreet van 1 juni 2010 bepaald. De oude PCI-besturen hadden de bisschop op 13 april 2010 om deze samenvoeging gevraagd. Het nieuwe bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vier Delftse r.-k. kerken van de Sint Ursulaparochie.

We doen een beroep op u om ons in te schakelen als er zich in uw omgeving een financiële noodsituatie voordoet waar dringend hulp geboden moet worden of als u zelf tijdelijk dringend hulp nodig heeft.

De PCI is snel te bereiken via:

Alle aanvragen worden gegarandeerd zeer vertrouwelijk afgehandeld.