U bent hier: R.-k. spiritualiteit / Bedevaart
Laatst gewijzigd: 24-10-2010

Bedevaart

Pelgrim van Pieter Bruegel, 16e eeuw

Een bedevaart of pelgrimage is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie. Het kan zijn dat de plaats verbonden is met de stichter of een heilige van een religie (bijvoorbeeld Assisi vanwege de Heilige Franciscus). Ook kan het een plaats van een openbaring, een verlichting of een religieus bovennatuurlijk wonder zijn. Zo werden sommige bedevaartplaatsen voor pelgrims interessant nadat er volgens ooggetuige verhalen verschijningen hadden plaatsgevonden, zoals van Maria bij Lourdes. Andere plaatsen werden bekend vanwege een of meer gevallen van wonderlijke genezingen, of vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die mensen bovennatuurlijk voorkwamen. De rooms-katholieke Kerk kent overigens een strikte procedure om de betrouwbaarheid en feitelijkheid van een getuigenis vast te stellen, voordat tot officiƫle erkenning van een dergelijk verschijnsel wordt overgegaan.

Bij een bedevaart gaat het om een individuele geloofsverdieping. Om over  God of het leven na te denken; om respect te betuigen; om inspiratie te verkrijgen; om tot bezinning te komen; om een poosje afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan; om 'de ervaring'; 'om er geweest te zijn'; of om andere mensen te ontmoeten. Weer anderen pelgrimeren als getuigenis van vrede en solidariteit met slachtoffers van onderdrukking en geweld.

Pelgrimeren is onthechten; afstand nemen; je openstellen Het enige dat van nu af nog telt is jouw 'zelf' in relatie tot het heilige. Want je neemt je zelf mee, ook al weet je misschien niet eens wat dat precies betekent. Want wie ben je als pelgrim? Pelgrimeren is daarom: kwetsbaar durven te zijn. Durven mens te zijn. Durven vreemdeling te zijn in deze wereld. Je toevertrouwen aan de Voorzienigheid. Dat vraagt om moed, durf en vertrouwen. Maar vertrouwen waarin precies? Het is oude Wijsheid die vanouds bemoedigend zegt: 'Begin maar te gaan..., dan volgt de weg vanzelf.'

Tijdens de pelgrimstocht zijn er vaste gebedsmomenten. En soms speelt een bepaald gebed een belangrijke rol tijdens de pelgrimage zoals het rozenkransgebed bij een bedevaart naar Lourdes. Ook kunnen voorwerpen gerelateerd zijn aan een bepaalde heilige plaats: genezend water met Lourdes, de jacobsschelp met Santiago de Compostella. Tijdens de pelgrimage in Kevelaer is de gang (de wijze van lopen) belangrijk: drie passen vooruit, een pas achteruit.

In Nederland is onder andere de Mariakapel in de St. Janskathedraal van Den Bosch een bekend bedevaartsoord, evenals Heiloo. De pelgrimage in de nacht van 12 maart door Amsterdam, de Stille Omgang, geniet grote bekendheid, evenals de pelgrimage naar Den Brielle.

Bedevaarten vanuit de Sint Ursulaparochie

De Sint Ursulaprochie heeft een eigen werkgroep die bedevaarten (mede) organiseert. Zie hiervoor de pagina's van de werkgroep onder 'Parochie'.