U bent hier: Agenda / Activiteit
Laatst gewijzigd: 16-03-2020

Geloofsgesprek, hoe doe je dat? (GV)

Startdatum:21 november
Begintijd:20:00
Eindtijd:22:00
Locatie:Sacramentskerk, Delft

In de pastorie van de Sacramentskerk. Begeleiding door pastor José de Boer.
Vrijwillige bijdrage: € 3,00

Een geloofsgesprek voeren - je zou denken dat in de kerk niet anders gebeurt. De praktijk is anders. In de parochie wordt  veel vergadert, er moet ook veel geregeld worden en er wordt veel gesproken over de zorgen die er heersen.
Sommige locaties hebben de gewoonte een vergadering met een bezinningstekst te beginnen en met gebed. Maar deze momenten zijn meestal kort, men komt immers om een probleem met elkaar te bespreken of om zaken te regelen. Als Nederlanders zijn we goed in het voeren van discussie, praktisch blijven en snel het volgende agendapunt oppakken.


Een gesprek over wat je motiveert, over je relatie met God, over verwondering komt zelden voor. Het geloofsgesprek van mens tot mens wordt binnen deze sessies bijna niet gevoerd, terwijl we elkaar wel kunnen verrijken en motiveren als we het zouden doen. Geloofsgesprek vind meestal thuis plaats, binnen de veilige muren van je huis. Dat is de plek waar je veilig kunt oefenen met het zoeken naar woorden, waar je durft vragen te stellen die je denken uitdagen. Veiligheid omdat je de mensen om je heen vertrouwt is een basisvoorwaarde. Dat je er mag zijn, zoals je bent, dat jouw levensverhaal serieus genomen wordt. En dat jij het levensverhaal van de ander serieus neemt. Want je geloof is verbonden met je levensverhaal.
Een geloofsgesprek gaat over luisteren naar elkaar. Het gaat niet over eens worden met elkaar, het gaat om begrip krijgen en voelen voor andere, misschien wel afwijkende, standpunten. Het gaat om verlangen en verwondering.

Datum: do. 21 november
Tijd en locatie: 20.00-22.00 in de pastorie van de Sacramentskerk te Delft
Begeleiding: pastor José de Boer
Vrijwillige bijdrage: € 3,00
Aanmelden via: geestverruimend@rkdelft.nl of 015-2126170