U bent hier: Parochie / Vronesteyn
Laatst gewijzigd: 13-07-2021

Livestream: Willibrordzondag op Vronesteyn - 8 november 19.30

Wij gedenken op zondag 7 november, dat Willibrord als eerste geloofsverkondiger het evangelie is komen brengen in onze lage landen. Met alle bisdommen in Nederland bidden wij in die week van 7 – 14 november om roepingen voor het priesterschap, diaconaat en religieuze leven.

Het bidden om roepingen in onze Kerk is uiterst belangrijk.

In ons bisdom is op maandagavond 8 november van 19.30-20.30 uur een uur van aanbidding in de kapel van Vronesteyn. Bisschop Van den Hende zal dit gebed met de staf en studenten van Vronesteyn leiden. U bent van harte uitgenodigd aan te sluiten bij dit gebed via de livestream op www.bisdomrotterdam.nl

In de bijlage treft u een digitale gebedstekst en een afbeelding van de heilige Willibrord.

Ook kunt u zich aansluiten bij de Noveen door de huisgemeenschap van Vronesteyn gebeden. De noveen begint op vrijdag 5 november en eindigt op de dag van de priesterwijding van Sander Verschuur op zaterdag 13 november. De tekst van de noveen treft u ook aan in de bijlage.

Namens het Bisdom Rotterdam hartelijk dank.
Angela Jiménez-Kortwijk
Ambassadeur Vronesteyn

01-11-2021 22:20 Leeftijd: 85 dagen