U bent hier: Vieringen / Livestream van vieringen / Gebeden voor de geestelijke communie
Laatst gewijzigd: 17-01-2021

Gebeden voor de geestelijke communie

(bron: Parochie Christus Koning)

Gebed 1

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

Gebed 2

Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
mijn Heer en mijn God.

Gebed 3

Heer Jezus Christus,
wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.
Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,
opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade.
Jezus, kom en leef in ons,
geef aan onze ziel een waar en levend geloof,
een diep vertrouwen,
een oprechte nederigheid,
door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.
Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt
door deze geestelijke communie.
Amen.