U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Nieuwsbulletins / Nieuwsbulletin 5
Laatst gewijzigd: 09-05-2020

Nieuwsbulletin 5 Adelbertkerk, vrijdag 8 mei

Met dit bericht houden wij u op de hoogte van actualiteiten in de Ursulaparochie en in de Adelbertgeloofsgemeenschap.


Oud-pastoor pater Kees van Gorp scj overleden

Afgelopen weekend ontvingen we het bericht dat oud-pastoor pater Kees van Gorp scj op vrijdag 30 april is overleden. Zie voor het bericht https://scj.nl/overledenen/pater-kees-van-gorp/.

Pater Kees van Gorp was van 1975 tot 1998 verbonden aan de Adelbertparochie. Eerst als kapelaan onder pastoor Sul, daarna vanaf 1989 als pastoor van de parochie. Hij is toen in de pastorie komen wonen.
In 1998 is hij vertrokken naar Nijmegen waar hij tot 2018 heeft gewerkt.

De uitvaart heeft op woensdag 6 mei in besloten kring plaatsgevonden in Nijmegen. Later zal er een herdenkingsdienst voor hem worden gehouden. Als u de familie wilt condoleren, kunt u het adres opvragen bij het secretariaat.

Grote inzamelingsactie voor de Voedselbank

Op zaterdag 23 mei van 12.00 – 14.00 uur en op zondag 24 mei van 11.00 -  13.00 uur zijn de rooms-katholieke kerken in Delft, Den Hoorn en Schipluiden extra geopend voor het inleveren van houdbare producten voor de Voedselbank Delft. Een broodnodig initiatief in deze onzekere tijden.

Het boodschappenlijstje van de voedselbank bevat: pasta, rijst, boter en olie, alsmede groenten- en vleesconserven. Daarnaast valt te denken aan allerhande soorten broodbeleg (als jam, hagelslag, pindakaas en chocopasta), ontbijtproducten, soep (blik en droog) en visconserven. Ook niet alcoholische dranken zijn welkom.

Geef aan elkaar en om elkaar, juist nu!
Melchior Kerklaan

p.s.  En kunt u niet iets komen brengen, overweeg dan om een donatie in geld te doen.
NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.

Collectes in tijden van Corona…..

Nu we tijdelijk geen vieringen kunnen houden, loopt onze Adelbertgemeenschap behoorlijk wat inkomsten mis. Daarom werd u in de vorige nieuwsbrief opgeroepen om “collecteheld” te worden en uw collectegeld op onze bankrekening te storten. En gelukkig heeft een aantal van u hier positief op gereageerd, waarvoor dank.

Maar dat is niet het hele verhaal: ook de goede doelen waarvoor wij deurcollectes houden lopen nu uw bijdrage mis.  Vaak doelen die u na aan het hart zullen liggen. Zo is de geplande collecte voor de Vastenactie (22 maart) komen te vervallen; hetzelfde geldt voor de collecte Nederlandse Missionarissen, die eind deze maand gepland stond.

Wij vragen u daarom – indien u aan deze doelen een bijdrage wilt doen – deze bijdrage ook te storten op onze bankrekening. Vermeldt u daarbij voor welke collecte dit geld bestemd is, dan verwerken wij dit verder.
NL81 RABO 0146 8011 13 t.n.v. St. Ursulaparochie inz. Adelbertgemeenschap.

Heilige Corona noveenkaars te koop.

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Gezamenlijke vieringen zijn onmogelijk vanwege het gevaar voor besmetting. Zondagsvieringen zijn afgelast. Tussen mensen is er afstand, gevaar voor ziekte, duisternis. Daarom is er grote behoefte aan gebed.

Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is de naam van een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk. Zij was getrouwd met een christelijke soldaat, Victor, die om zijn geloof werd vermoord. Vanwege haar bijstand aan Victor, werd ook Corona ter dood gebracht.
Zij is van oudsher de patroonheilige voor schatgravers, grafdelvers, houthakkers en slagers en wordt om voorspraak gevraagd tegen onder meer slecht weer, rugklachten, doodsangst en geloofstwijfel. Omdat zij in Oostenrijk ook wel werd aangeroepen tegen epidemieën bij het vee, is zij “van stal gehaald” in deze coronatijd.
Zij is dus niet van oudsher de heilige tegen epidemieën, maar omdat zij ook wordt aangeroepen tegen doodsangst en geloofstwijfel kan zij nu worden aangeroepen om bijstand.

Wij hebben een aantal noveenkaarsen en devotielichtjes aangeschaft die u kunt kopen om thuis of in de kerk aan te steken.
Het devotielichtje kost € 2,50 en de noveenkaars € 5,00. Een tekst van een noveengebed ligt erbij.
Wilt of kunt u niet naar de kerk komen om een lichtje/kaars te halen, dan kunt u ze ook aanvragen bij het secretariaat. Het wordt dan bij u thuis bezorgd.

Huwelijksjubileum

Op 28 mei zijn Sjaan en Frans Wenneker- Tetteroo 50 jaar getrouwd.
Wij feliciteren hen van harte met deze mijlpaal. Wilt u ook een felicitatie sturen? U kunt het adres opvragen bij het secretariaat.

Mariaviering

In deze Mariamaand zal woensdag 20 mei een Woord- en Gebedsdienst via de website www.rkdelft.nl te volgen zijn. Deze viering wordt door leden van de werkgroep Woord- en Communievieringen van de Adelbertkerk verzorgd. In het volgende Nieuwsbulletin meer informatie.

Parochieblad

Kopij voor het juninummer van het parochieblad kunt u nog inleveren tot en met zondagavond 10 mei per e-mail naar bouwsteen­(at)adelbertdelft(dot)nl.

Bisdomblad Tussenbeide

In april is een nieuw Bisdomblad Tussenbeide uitgekomen met daarin veel informatie. Via de link www.bisdomrotterdam.nl/documenten-overzicht/documenten-publicaties komt u uit bij het blad Tussenbeide.

Vieringen

Alle vieringen zijn afgelast Dit geldt voorlopig t/m 1 juni.
Voor de periode daarna wachten we op richtlijnen van het bisdom.
De stadsviering van de Ursulaparochie is iedere zondag te volgen via www.rkdelft.nl.
De Adelbertkerk is wel open op de reguliere tijden. U bent welkom voor persoonlijk gebed en voor het opsteken van een lichtje.
Woensdag van 9.30 – 10.00 uur
Zondag van 11.00 tot 12.00 uur
De Maria-Stiltekapel is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.
Het secretariaat is van maandag t/m woensdag bereikbaar van 9.30 – 11.30 uur, zowel voor bezoek als telefonisch 015-2560939. U kunt ook uw vraag of boodschap per e-mail sturen naar secr­(at)adelbertdelft(dot)nl.

Misintenties

In de Delftse eucharistieviering worden misintenties vanuit de vier gemeenschappen gelezen. U kunt een intentie telefonisch of per e-mail doorgeven aan het secretariaat.

Voorbedeboek

Voorafgaand aan een viering konden kerkgangers ook een voorbede (zonder naam) schrijven in het voorbedeboek Deze werden dan in de viering tijdens de voorbeden opgelezen. Die mogelijkheid is er nu ook weer. U kunt tot uiterlijk donderdagochtend uw bede aan het secretariaat doorgeven. In de zondagsviering worden de gebeden dan hardop gelezen. Als u naar de kerk komt voor gebed of het opsteken van een kaarsje, kunt u in het boek een voorbede opschrijven voor de volgende zondag.

Overwegingen

Leden van het pastorale team verzorgen samen met leden van werkgroepen Woord- en Communievieringen iedere avond een overweging bij de teksten van het evangelie van komende zondag. Te zien en te beluisteren op de website www.rkdelft.nl  bij tabblad Vieringen.

Pastorale zorg

Pastorale zorg gebeurt telefonisch. De telefoonnummers van de pastores staan op blz. 2 van het parochieblad.

Vragen

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar secr­(at)adelbertdelft(dot)nl  of op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 11.30 uur bellen naar 015-2560939.