U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Nieuwsbulletins / Nieuwsbulletin 4
Laatst gewijzigd: 23-04-2020

Nieuwsbulletin 4 Adelbertkerk, woensdag 22 april

Met dit bericht houden wij u op de hoogte van het wel en wee in de Adelbertgemeenschap en de Ursulaparochie.

Parochieblad

Het parochieblad van mei zal niet verschijnen, maar dat van juni wel. De uiterste inleverdatum voor kopij van dat nummer is 10 mei. Het zou interessant zijn als een aantal mensen over hun ervaringen met de lockdown door de coronacrisis zouden vertellen. Hoe heeft u de paasweek beleefd, heeft u een bijzondere ervaring meegemaakt, wat vindt u van de Ursulaviering op de website e.d. Vandaar bijgaande oproep van het pastoresteam en het parochiebestuur.

Beste parochiaan,

In de voorbije weken is ontzettend veel veranderd. Dit geldt ook voor het parochieleven. Veel activiteiten van de gemeenschappen hebben we helaas moeten annuleren. Zelfs het gezamenlijk vieren van de eucharistie. We brengen meer tijd door met ons gezin of huisgenoten, nieuwe initiatieven ontstaan om elkaar te steunen en in contact te blijven etc.
Iedereen beleeft de Corona tijd op zijn of haar manier. Het delen van deze ervaringen kan inspireren, steun bieden en verbindt ons als parochie nu we minder contact hebben met elkaar. We vragen u een artikel te sturen van max. 200 woorden (de lengte van deze tekst) en eventueel een foto. Dit artikel wordt geplaatst op www.rkdelft.nl en van iedere gemeenschap worden een aantal artikelen geplaatst in het volgende parochieblad.

Het artikel kunt u sturen naar het secretariaat van uw kerklocatie met als titel ‘’parochieblad artikel’’.

Met vriendelijke groeten,
Pastoraal team en het parochiebestuur van de St. Ursula parochie

Overlijdensberichten

Wij hebben bericht ontvangen dat mevrouw Liesbeth Berkhout – van der Vossen is overleden op 17 april. De laatste jaren woonde Liesbeth in een zorginstelling in Rijswijk waar zij liefdevol verzorgd werd en door haar kinderen omringd. Wij kennen Liesbeth vooral van haar jarenlange trouwe ondersteuning op het secretariaat. Ze vond het fijn mensen te ontmoeten en te helpen. Op de rouwkaart staat: ‘huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was’. Wij herdenken Liesbeth met een glimlach en wensen haar familie kracht en zegen toe.

Ook ontvingen wij een overlijdensbericht van de heer Ngoc Bich Le. Hij overleed in het ziekenhuis. De heer Le keek uit naar zijn pensioen over een paar maanden, dan wilde hij graag vrijwilligerswerk gaan doen. Vooral iets doen voor ouderen had zijn belangstelling. Helaas is die wens niet uitgekomen.
Wij wensen zijn vrouw en verdere familieleden heel veel sterkte toe en hopen dat zij in deze moeilijke tijd Gods liefde in hun leven mogen ervaren.

Mocht u familieleden een kaart willen sturen, contact adressen zijn bij het secretariaat bekend.

Wordt u ook een collecteheld?

Het Corona-virus zorgt voor veel menselijk leed. Ik hoef u daar niets over te vertellen, de kranten en de televisie staan er bol van. We hopen met zijn allen op een vaccin, waarna we ons leven weer kunnen oppakken. Naast al dit leed zijn er ook financiële gevolgen: de vele winkeliers en zzp’ers die hun inkomen in gevaar zien komen, de mensen die hun baan verliezen……
Ook onze eigen Adelbert lijdt financieel onder de crisis: we missen de bijdragen die u altijd in de collectemandjes doet. Ik was dan ook aangenaam verrast toen ik zag dat een aantal parochianen hier oog voor heeft en spontaan een bijdrage heeft gestort. Hulde en dank!
Eén van deze mensen heeft een typefout gemaakt en vermeldde in plaats van “collectegeld” : “collecteheld”. Ik stel voor om deze verschrijving als geuzennaam te gebruiken!
Wilt u ook een collecteheld worden? Onze bankrekening is NL81 RABO 0146 8011 13.
Riet Bos, uw budgethouder.

De groeten van….

Zowel met zuster Clara ten Have als met zuster Marie-Lioba van Wingerden is contact geweest. Beide zusters waren jarenlang in Delft actief in diverse verzorgingshuizen. Vanwege hun leeftijd verhuisden ze enkele jaren geleden naar hun moederhuis in Tilburg. Het was fijn te horen dat beiden gelukkig nog in goede gezondheid verkeren en beiden wilden graag de groeten doen aan u allen.
Ook is er contact geweest met pater Dries van de Akker sj. Het gaat goed met hem. Hij blijft uit veiligheidsoverweging in huis of tuin in Birmingham, maar hij verveelt zich geen moment.

Steun de Voedselbank, juist nu!

Al jaren zamelen wij in de Adelbertkerk levensmiddelen in voor de Voedselbank. Maar juist nu, nu de winkels minder spullen “over” hebben, en er steeds meer mensen in financiële nood zullen komen, droogt deze stroom op. Er zijn immers geen vieringen meer, en dus veel minder mensen die in het kerkgebouw komen. Daarom deze oproep: brengt u – als de kerk open is - wat (houdbare) levensmiddelen, er is vooral behoefte aan spaghetti en andere meelproducten. En lukt dat niet, overweeg dan eens om een donatie in geld te doen. NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.

Vieringen

Alle vieringen zijn tot en met Pinksteren afgelast / No public masses on Sunday and weekdays
In verband met het coronavirus zijn alle vieringen, zowel in het weekend als door de week, afgelast. Dit geldt voorlopig t/m 1 juni
De Adelbertkerk is wel open op de reguliere tijden. U bent welkom voor persoonlijk gebed en voor het opsteken van een lichtje op woensdag van 9.30 – 10.00 uur en op zondag van 11.00 tot 12.00 uur. Natuurlijk blijft de 1,5 meter afstand regel ook in de kerk / kapel / pastorie noodzakelijk.
De Maria-Stiltekapel is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.
Het secretariaat is van maandag t/m woensdag bereikbaar van 9.30 – 11.30 uur, zowel voor bezoek als telefonisch 015-2560939. U kunt ook uw vraag of boodschap er e-mail sturen naar secr­(at)adelbertdelft(dot)nl.

Misintenties

In de Delftse eucharistieviering worden misintenties vanuit de vier gemeenschappen gelezen. U kunt een intentie telefonisch of per e-mail doorgeven aan het secretariaat. Aan een intentie voor een dierbare overledene zijn wel kosten verbonden. Nummer van de bankrekening vindt u op pag.2 van het parochieblad. De viering is te zien vanaf zondagochtend 10.00 uur op www.rkdelft.nl.

Voorafgaand aan een viering konden kerkgangers een persoonlijke intentie (zonder naam) schrijven in het voorbedeboek. Deze werd dan in de viering tijdens de voorbeden opgelezen. Die mogelijkheid is er nu weer. U kunt tot uiterlijk donderdagochtend uw bede aan het secretariaat doorgeven. In de zondagsviering worden de persoonlijke intenties dan hardop voorgelezen zodat wij er allemaal voor kunnen bidden.

Overwegingen

Leden van het pastorale team verzorgen samen met leden van werkgroepen Woord- en Communievieringen iedere avond een overweging bij de teksten van het evangelie van komende zondag. Te zien en te beluisteren op de website www.rkdelft.nl  bij tabblad Vieringen.

Pastorale zorg

Pastorale zorg gebeurt telefonisch. De telefoonnummers van de pastores staan vooraan in het parochieblad.

Vragen

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar secr­(at)adelbertdelft(dot)nl.