U bent hier: Parochie / Kerntaken parochie / Kerntaak opbouw
Laatst gewijzigd: 06-07-2016

Kerntaak opbouw

Belangrijkste pijler bij opbouw is communicatie en het onderhouden van contacten.

Contact met parochianen

Iedere pastor verzorgt dit binnen zijn/haar eigen locatie. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld bezoekwerk, rouwverwerking, ouderenpastoraat. Daarnaast zijn alle pastores bereid tot een pastoraal gesprek met u. Het heeft onze voorkeur dat u een gesprek aanvraagt met de eigen pastor, maar een gesprek met een van de andere pastores kan natuurlijk ook.

Contact met scholen

Dit contact wordt onderhouden door de pastor met de RK-(basis)scholen die binnen de locatiegrenzen vallen.

Contact met de buitenwereld / PR

Bij PR gaat het erom dat we de boodschap bij een bepaalde groep mensen proberen te brengen. Het contact met de buitenwereld (pers, vragen van instanties e.d.) wordt verzorgd door pastor Dick Verbakel.