U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Nieuwsbulletins / Nieuwsbulletin 8
Laatst gewijzigd: 16-10-2020

Nieuwsbulletin 8 Adelbertkerk, zaterdag 10 oktober

Met dit bericht houden wij u op de hoogte van actualiteiten in de Ursulaparochie en in de Adelbertgeloofsgemeenschap.


 

Nieuwe maatregelen i.v.m. 2e coronagolf

In vervolg op de maatregelen die de regering vorige week heeft afgekondigd, hebben de bisschoppen nieuwe voorschriften voor de vieringen vastgesteld. Het persbericht is als bijlage bijgevoegd.
Naast de al bestaande voorschriften zoals in het protocol van 10 juli staat komt daar nu bij:

Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers.
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid)   dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

Aanmelden

We kunnen dus per viering niet meer dan 30 kerkgangers toelaten. U kunt alleen meedoen aan de zondagsviering als u zich via de website www.rkdelft.nl heeft aangemeld bij de app.kerktijd.nl.
Er wordt dan een selectie gemaakt van 30 mensen die worden uitgenodigd voor een viering. Wordt een uitnodiging niet aangenomen dan krijgt een volgende aanmelder een uitnodiging. Alleen als u een bevestiging per e-mail hebt ontvangen dat u mag komen, kunnen we u toelaten. Komt u onaangekondigd naar de viering dan wordt u niet toegelaten.
Voor de viering op woensdagochtend is vooraf aanmelden niet nodig.

Collecte

Het functioneren van onze kerkgemeenschap is financieel afhankelijk van de collectes en de kerkbalansbijdragen. Nu er zo weinig mensen naar de vieringen mogen komen, lopen we heel wat inkomsten mis. U kunt uw collectebijdrage ook overmaken per bank op
NL81 RABO 0146 8011 13 t.n.v.
RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap. Vermeld Collecte.

Brief bisschop ter bemoediging

Vorige weekend heeft onze bisschop Johannes van den Enden een brief te bemeodiging in deze moeiijke periode gepubliceerd. Deze is vorige week aan de kerkgangrs meegegeven. Als bijlage treft u hem ook hierbij aan.

Bisdomblad Tussenbeide

Het bisdomblad Tussenbeide is weer verschenen, maar in een nieuw formaat, een nieuwe vormgeving, nieuwe rubrieken. Tussenbeide is van een informatieblad meer een inspiratieblad geworden. In dit nummer o.a. een interview met onze diaken Melchior Kerklaan. De stapel ligt in de hal op tafel. U kunt een exemplaar meenemen voor uzelf en misschien ook voor iemand die niet meer in de kerk kan komen.
Als u niet naar de kerk kan/mag komen, kunt u bij het secretariaat een exemplaar aanvragen. Wij bezorgen het dan bij u thuis.

Kledingaktie

Zaterdag a.s.  17 oktober is het kledingaktie. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u kleding, schoenen, brillen en  gereedschap inleveren. Opbrengst is bestemd voor projekten in Ethiopië.

Wereldmissiedag

Volgende week zondag is er deurcollecte voor Wereld Missiedag. Deze collecte is bestemd voor de opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en parochieopbouw. U kunt ook een bijdrage storten op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MIssio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Secretariaat

Het secretariaat is op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar van 9.30 – 11.30 uur, zowel voor bezoek als telefonisch 015-2560939. U kunt ook uw vraag of boodschap er e-mail sturen naar secr­(at)adelbertdelft(dot)nl

Pastorale zorg

Pastorale zorg gebeurt telefonisch. De telefoonnummers van de pastores staan vooraan in het parochieblad.

Vragen

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar secr@adelbertdelft.nl of op maandag, woensdag of donderdag bellen naar het secretariaat 015-2560939.