U bent hier: Parochie / Kerntaken parochie / Kerntaak diaconie
Laatst gewijzigd: 04-07-2010

Kerntaak diaconie

Ook binnen deze kerntaak onderscheiden we locatie- en stadsniveau. In de gemeenschappen vinden vele binnenkerkelijke activiteiten plaats die gericht zijn op de noden in wijken. Projecten die zowel op stads- als op locatieniveau worden opgezet, worden door staddiaken Jan Lamberts aangestuurd en ondersteund. U kunt bijvoorbeeld denken aan de organisatie van het jaarlijks diaconaal weekend of vieringen voor verstandelijk gehandicapten, vieringen voor daklozen en M25. Daarnaast neemt de stadsdiaken namens de RK-parochies deel aan interkerkelijke activiteiten, zoals de voedselbank, de non-foodbank en de vakantiebank.

Nadere informatie over diaconie vindt u onder het kopje Diaconie.