U bent hier: Parochie / Kerntaken parochie / Kerntaak catechese
Laatst gewijzigd: 05-03-2009

Kerntaak catechese

Binnen deze kerntaak leren is er sprake van twee niveaus: locatiegebonden en stadsniveau. Locatiegebonden catechese is bijvoorbeeld de ondersteuning van vrijwilligers, een serie geloofsgesprekken of een bijbelgroep, catechese die voorbereidt op de doop. De begeleiding van deze (werk)groepen ligt bij de eigen pastor. Activiteiten voor kinderen tot en met groep 8 vinden ook per locatie plaats. Voor tieners en jongeren vanaf de middelbare school wordt op stadsniveau een programma aangeboden. Onder de kop Jongeren vind u informatie over dit programma.

De stadscatechese heeft de volgende kerndoelen:

  1. de catechese die voorbereidt op de sacramenten en welke op stadsniveau wordt aangeboden, zoals bijvoorbeeld het Vormsel;
  2. toerusting van vrijwilligers, na een verzoek van de pastor;
  3. een catecheseprogramma voor gelovigen en zoekende, voor jong en oud.

Het complete overzicht van activiteiten die in de parochie worden aangeboden op het gebied van catechese vindt u onder het kopje Geloofsverdieping.