U bent hier: Parochie / Kerntaken parochie / Kerntaak liturgie
Laatst gewijzigd: 28-09-2014

Kerntaak liturgie

Weekeindvieringen en weekvieringen behoren tot het taakveld van de pastor. Bij vragen rondom uitvaarten moet men zich in eerste instantie wenden tot het secretariaat van de eigen locatie. U wordt verzocht geen rouwkaarten te laten drukken voordat vanuit de locatie contact met u is opgenomen. Vrijwilligers die voorgaan in de liturgie van de uitvaart worden toegerust en begeleid door het pastoresteam. Vieringen rond sacramenten behoren tot het taakveld van de gewijde bedienaar, tenzij de bisschop deze taak gedelegeerd heeft aan een van de niet gewijde pastores met kerkelijke zending. Het begeleiden van werkgroepen die zich op liturgie richten behoort tot de werkzaamheden van de pastor van de locatie. Vieringen in tehuizen zijn in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het tehuis zelf.

Een actueel overzicht van de vieringen op de diverse locaties van de Sint Ursulaparochie vindt u onder Vieringen.