U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Activiteiten / De Zonnebloem
Laatst gewijzigd: 31-10-2017

Werkgroep De Zonnebloem

Werkgroep / Contactpersoon E-mailadres Telefoon
Werkgroep Zonnebloem zonnebloem­(at)adelbertdelft(dot)nl  
Ineke Schaasberg, voorz. BTW*   015 261 3650
Paula Leveling, secr. BTW* jleveling­(at)hetnet(dot)nl 015 256 0629
Wim de Steur, voorz. VTO** wl.de.steur­(at)12move(dot)nl 015 261 4444
Frans Wenneker, secr. VTO**   015 256 5590

*  BTW: Buitenhof / Tanthof-West; postcodes 2625 en 2622
** VTO
: Voorhof / Tanthof-Oost; postcodes 2624 en 2623

De Nationale Vereniging De Zonnebloem is verreweg de grootste vrijwilligers-organisatie van Nederland. De vereniging is in 1949 opgericht als 'Katholieke Vereniging De Zonnebloem'. Alhoewel er nog altijd afdelingen zijn die goede contacten onderhouden met de RK kerk, is dat aanvankelijk exclusieve katholieke karakter inmiddels wel verdwenen.

De Zonnebloem staat dan ook open voor gasten en vrijwilligers van alle gezindten.
De doelgroep bestaat uit medemensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd fysieke beperkingen kennen en voor wie als gevolg daarvan een sociaal isolement dreigt. Ook jongeren van 18-45 jaar en personen van 45-65 jaar met deze beperkingen horen tot de doelgroep.

De vereniging telt thans ca. 41.000 vrijwilligers.
Zo’n 7.500 daarvan werken als vakantievrijwilligers terwijl de overige ca 33.500 hun vrijwilligerswerk verrichten in één van de ca. 1300 plaatselijke afdelingen.
Deze afdelingen organiseren het bezoeken van gasten door vrijwilligers. Dit bezoek vormt een van de hoofdtaken van de Zonnebloem. Ter illustratie: in 2007 werden door de Zonnebloemvrijwilligers bij ca 64.500 gasten zo’n 1,2 miljoen bezoeken afgelegd.
Gemiddeld werd een gast ca. 18 keer per jaar bezocht.

Naast het huisbezoek organiseert De Zonnebloem excursies, evenementen en vakanties.
Plaatselijke afdelingen organiseren voor de eigen gasten ook uitstapjes.
Daarnaast bemiddelen de plaatselijke afdelingen tussen hun gasten en de Nationale Vereniging voor deelname aan vakanties in binnen- en buitenland, bootdagtochten, rondvaarttochten en theatervoorstellingen.

Delft

In Delft zijn 5 Zonnebloemafdelingen actief. Twee van deze afdelingen behappen het 'grondgebied' van de Adelbertkerk, te weten:

  • afdeling Voorhof/Tanthof-Oost (VTO); postcodegebied 2624 en 2623
  • afdeling Buitenhof/Tanthof-West (BTW); postcodegebied 2625 en 2622.

De postcode is in beginsel bepalend onder welke afdeling gasten in beginsel thuishoren.
Beide afdelingen hebben een bijna chronisch tekort aan financiën maar vooral aan vrijwilligers.  Met enige creativiteit lukt het de afdelingen meestal nog wel om het hoofd in financieel opzicht boven water te houden.

Als veel pijnlijker wordt het door besturen en vrijwilligers van de afdelingen ervaren dat regelmatig nee moet worden verkocht aan potentiële gasten die aangeven zo af en toe een bezoekje zeer op prijs te stellen.
Binnen beide afdelingen bestaat zelfs een wachtlijst.

Ook de vergrijzing van het vrijwilligersbestand van beide afdelingen baart grote zorgen. Ook binnen het bestuur van beide afdelingen groeit de behoefte aan 'vers bloed'.

Help mee!

Mocht u, man of vrouw, jong of oud, zich kunnen vinden in deze Zonnebloemactiviteiten en spreekt het vrijwilligerswerk u aan, neem dan contact op met een van bovenstaande contactpersonen.