U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Activiteiten / Missie, ontwikkeling en vrede
Laatst gewijzigd: 31-10-2017

Werkgroep Missie, ontwikkeling en vrede

Werkgroep / Contactpersoon E-mailadres Telefoon
Werkgroep MOV mov­(at)adelbertdelft(dot)nl  

Onze kerkgemeenschap kent een actieve werkgroep op het gebied van Missie, Ontwikkelingshulp en Vrede. Hoewel deze begrippen een verschillende inhoud hebben, zijn ze alle drie gebaseerd op solidariteit met de medemens elders, vooral in de Derde Wereld. Vrede zal worden bereikt langs de weg van gerechtigheid en solidariteit. Op grond van deze gedachten zet de MOV-groep Adelbert zich in voor diverse acties. Om u daarvan een indruk te geven volgt hieronder een min of meer chronologische lijst, waarin ook een verwijzing naar de website van de verschillende organisaties/instellingen is opgenomen.

www.ikvpaxchristi.nl
Pax Christi is een katholieke organisatie die ijvert voor vrede, in een samenwerkingsverband met het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad). Medio september wordt daaraan aandacht besteed in de Vredesweek, ondermeer met een voettocht voor vrede in onze wijk samen met de Vierhovenkerk en de Sultan Ahmet moskee.

www.amnesty.nl
Amnesty International zet zich in voor mensenrechten overal in de wereld. Eenmaal per maand worden in de hal van de kerk brieven aangeboden om op te sturen naar autoriteiten met het verzoek recht te doen in een daarin beschreven geval van schending van mensenrechten.

www.oikocredit.org
Oikocredit is een interkerkelijke instelling die tegen de armoede strijdt in de
ontwikkelingslanden door aan groepen mensen leningen te verstrekken op relatief zachte voorwaarden. Met (micro)krediet kunnen zij een beter bestaan opbouwen, bijvoorbeeld door een bedrijf op te zetten. Ook de Adelbertkerk investeert langs deze weg in mensen in ontwikkelingslanden.

www.missio.nl
Missio is de naam voor de organisatie Pauselijke Missiewerken Nederland en die heeft tot taak het onderhouden van een missionair educatief programma gericht op de kerkgemeenschap in Nederland en financiële ondersteuning van de kerken in het Zuiden. Oktober is daarvoor uitgeroepen als Wereldmissiemaand (www.wereldmissiemaand.nl).

www.cordaidmenseninnood.nl
Mensen in Nood is een onderdeel van Cordaid. MiN richt zich op de eerste plaats op het verlenen van noodhulp, waar deze nodig is. Maar na een ramp blijft er hulp nodig in de vorm van wederopbouwprojecten, met oog voor het voorkomen van nieuwe rampen. Een gelegenheid om MiN te steunen is uw goede maar overtollige kleding te geven aan de kledingactie die de MOV op een
zaterdagochtend eind oktober en eind april houdt (www.samskledingactie.nl). Brillen zijn dan ook welkom, en in oktober tevens gereedschap voor de Stichting Gered Gereedschap (www.geredgereedschap.nl)

www.solidaridad.nl
Solidaridad is een oecumenische organisatie die zich mede inzet voor eerlijke en duurzame produktie van koffie, fruit, katoen, energie, soja, goud, cacao en thee. Daarvoor is het keurmerk Max Havelaar in het leven geroepen. Solidaridad ondersteunt Fair Trade. Dat doet de MOV door promotie van die produkten in het laatste weekend van de maand. In de Advent wordt een spotje gezet op een van de projecten en uw steun gevraagd met een kerkdeurcollecte.

www.cordaidmemisa.nl
Memisa is de afkorting van Medische Missie Actie, en is een onderdeel van Cordaid. Het doel is de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden duurzaam te verbeteren en voor iedereen toegankelijk te maken. In februari is er een kerkdeurcollecte.

www.cordaid.nl
Cordaid is een bundeling van meerdere organisaties tot één katholieke ngo (niet-gouvernementele organisatie, naast Oxfam Novib en ICCO). Op deze site vindt u behalve over Memisa en Mensen in Nood ook informatie over de fondsen Kinderstem, Microkrediet en Bond Zonder Naam. De Vastenaktie valt ook onder Cordaid, maar heeft een duidelijke eigen site.

www.weeknederlandsemissionaris.nl
De kerkelijke instelling Week Nederlandse Missionaris is bedoeld voor het welzijn en werk van de Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Met een speciale campagne in de week na Pinksteren, waaronder een kerkdeurcollecte tijdens de Pinksterdagen.

www.miva.nl
MIVA staat voor Missie Verkeersmiddelen Actie, en is gericht op het ondersteunen van pioniers in de ontwikkelingslanden met vervoer- en communicatiemiddelen. Een kerkdeurcollecte in het laatste weekend van augustus.

www.vastenaktie.nl

De vastenaktie wil met zijn projecten andere volkeren overal ter wereld de hand reiken. Een zinvol teken daarvan is de hongerdoek die in de vastentijd in de kerk wordt opgehangen.

De MOV kiest een project uit om als voorbeeld te dienen. Niet alleen met een film of een fotoreportage en een weekendviering plus deurcolleste, maar ook met activiteiten als een solidariteitsmaaltijd.