U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Activiteiten / Kosters
Laatst gewijzigd: 08-11-2020

Werkgroep kosters

Werkgroep / Contactpersoon E-mailadres Telefoon
Werkgroep Kosters kosters­(at)adelbertdelft(dot)nl  
Jan Baas jmtbaas­(at)hetnet(dot)nl 015 257 2768
Rini Berkers atierini­(at)hetnet(dot)nl 06 309 293 35
Jack van Adrichem jack_v_adrichem­(at)hotmail(dot)com 06 141 072 38

De St. Adelbertkerk heeft vier kosters, die, in wisseldienst, een week van zaterdag tot en met vrijdag alle diensten verrichten, terwijl ook assistentie wordt verleend bij uitvaarten, huwelijken, doopsels of andere extra diensten.

Normaliter is elke koster ruim een uur voordat de dienst begint in de kerk aanwezig om de deuren te openen, alle voorbereidingen te doen zoals lichten aansteken, geluidsinstallatie aanzetten, verwarming controleren, kaarsen aansteken, klaarzetten van de nodige hosties en wijn. Tevens worden alle boeken klaargelegd en de Liturgische kleur (wit, rood, groen of paars) opzoeken. Bij het Mariabeeld de noodzakelijke waxinelichtjes klaar zetten en eventueel assistentie te verlenen bij het kleden van de misdienaars en de voorganger(ster).

Tijdens de vieringen collecteert de koster en assisteert bij het uitreiken van de communie. Ook doet hij het hek van de fietsenstalling op slot en ontsluit het hek weer als de dienst is afgelopen.

Na elke viering is de koster verantwoordelijk voor het opruimen van alle attributen. Hij controleert of alle lichten uit zijn, de geluidinstallatie is uitgezet, alle kaarsen zijn gedoofd en sluit dan de kerk.

Dan nog in het Liturgisch jaar de adventskrans opzoeken, Kerststal plaatsen, as voor Aswoensdag klaarmaken, palmtakken verzorgen. Dan verzorgt één koster het inkopen van kaarsen, Paaskaars, doopkaarsen, hosties en miswijn, wierookbenodigdheden enz.

Regelmatig houden de kosters met elkaar contact om van alle eventuele nieuwe ontwikkelingen elkaar op de hoogte houden.

Wekelijkse taak van de koster

'Jaarlijkse' taak van de kosters