U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Activiteiten / Doopvoorbereiding
Laatst gewijzigd: 30-10-2017

Werkgroep doopvoorbereiding

Dopen kinderen

Door de doop worden kinderen in de geloofsgemeenschap opgenomen. Het doopsel wordt toegediend in gezamenlijke doopvieringen, die ongeveer 5 maal per jaar gehouden worden op zondagmiddag om 12:30. Ook is er gelegenheid uw kind te laten dopen in de Paasnacht. De doopvieringen vinden plaats in de Adelbertkerk of in de dagkapel.

Voorafgaand aan het doopsel worden de ouders uitgenodigd voor een doopvoorbereidingsavond. Op deze avond gaan we in op de betekenis van het doopsel en kijken we naar de doopviering zelf. Deze avond wordt verzorgd door een parochiebrede werkgroep. U ontmoet dan ook ouders uit de andere geloofsgemeenschappen van de Sint Ursulaparochie; de doop zelf vindt echter plaats in de 'eigen' kerk.

Voor een actueel overzicht van de doopvieringen, kijk dan hier.

U kunt contact opnemen met het secretariaat om uw kind aan te melden. Voor vragen kunt u ook terecht bij de werkgroep.

Dopen volwassenen

Voor informatie over het dopen van volwassenen kunt u kijken op de pagina over 'Katholiek worden'.