U bent hier: R.-k. spiritualiteit / Vormen van vieren / Eucharistieviering
Laatst gewijzigd: 16-07-2009

Eucharistieviering

Eucharistie

Eucharistie is bron en hoogtepunt van het katholieke leven. In de viering van de eucharistie neemt de christen volledig deel aan de kerk als gemeenschap van Christus. Leven in een gemeenschap betekent geven en ontvangen: deel van een gemeenschap zijn betekent dat je jezelf aan de ander kunt geven en dat jij de ander kunt aannemen; en omgekeerd dat de ander zich aan jou kan toevertrouwen en dat je door de ander wordt geaccepteerd. In de eucharistie is het geven en ontvangen verenigd in één daad, de gave van het lichaam van Christus: in de eucharistieviering geeft Christus zich aan de kerk, om zich met haar aan God te geven; door Christus aan te nemen delen wij in die gave, en geven wij ons leven met Hem aan God. Het is vanwege deze zelfgave dat we spreken van een sacrament.

Zoals de wet van de Heer op twee stenen tafels geschreven is, zo wordt het evangelie vanaf twee tafels in ons hart gegrift: de tafel van het woord én de tafel van brood en beker. De woorddienst én de eucharistie vormen tesamen één eredienst. In de eucharistie is Christus op viervoudige wijze aanwezig is: 'in de gemeenschap die in zijn naam bijeen is, in de persoon van de bedienaar, in het woord van de Heer en onder de eucharistische gedaanten'. Dit betekent dat je de afzonderlijke elementen van de eucharistieviering niet van elkaar mag scheiden of in belangrijkheid mag onderscheiden.

Voor de vorm van de liturgie verwijs ik naar de sacramenten.