U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Kerkbijdrage
Laatst gewijzigd: 16-07-2017

Kerkbijdrage

Budgethouder E-mailadres Telefoon
Riet Bos budgethouder­(at)adelbertdelft(dot)nl  

Waarom en hoe?

De Adelbertgemeenschap is een actieve en vitale geloofsgemeenschap. Dit komt tot uiting door de vele activiteiten welke plaatsvinden. Naast de goede vieringen in het weekeinde en door de week,

  • kan men na de zondagviering met elkaar in gesprek komen tijdens de koffie
  • zijn er koffieochtenden voor mensen die zo maar een praatje willen maken
  • worden regelmatig bijeenkomsten van Geestverruimend georganiseerd
  • wordt iedere donderdag de ruimten opengesteld voor het werk van de Voedselbank
  • wordt er veel aandacht aan de voorbereiding van uitvaarten en huwelijkssluitingen besteed
  • is er iedere dinsdag een kaartclub voor vijftig plussers
  • is er een bezoekgroep voor mensen die daar behoefte aan hebben
  • zijn er concerten

Deze activiteiten worden - naast het pastoresteam - mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers.

Om het goed functioneren van de Adelbertgemeenschap te kunnen optimaliseren en continueren, zijn  inkomsten uiteraard heel belangrijk. Doelstelling is om jaarlijks de verhouding tussen kosten en opbrengsten in evenwicht te brengen en een reserve op te bouwen.
Dit lukt veelal dankzij de bijdragen van de parochianen in de vorm van collectes, stipendia en de jaarlijkse Kerkbijdrage via de Aktie Kerkbalans.
Daarnaast is de opbrengst van verhuur van ruimten aan derden een belangrijke inkomstenbron.

Kerkbijdrage en Aktie Kerkbalans

Een belangrijke inkomstenbron is de jaarlijkse opbrengst van de actie Kerkbalans.
Al vele jaren verlenen parochianen en sympathisanten periodiek hun steun aan de Adelbertgemeenschap via hun bijdrage.

Daar zijn wij uiteraard heel dankbaar voor!

Het rekeningnummer van de Adelbertkerk is: NL81 RABO 0146 8011 13.

ANBI-status

De Adelbertgemeenschap heeft de ANBI-status zodat u uw bijdrage bij het invullen van uw inkomstenbelasting als gift kunt vermelden.

Rekening houdend met de belastingdrempel, is deze post een aftrekpost.

Win-Win situatie dankzij 5-jarige gift

Wanneer u uw jaarlijkse bijdrage als gift voor 5 jaar vastlegt, is uw steun aan de Adelbertgemeenschap volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Voor u, maar ook voor onze Adelbert kan dit een meevaller zijn!
Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u het formulier “Overeenkomst Periodieke Gift in geld” in te vullen.
Dit formulier kunt u hier downloaden.

Dit formulier bestaat uit twee exemplaren:
Eén voor u en één voor de administratie van de Adelbertgemeenschap.
Voor verdere invulling door de Adelbert kunt u de exemplaren afgeven of sturen naar:

Budgethouder Adelbertgemeenschap
Apolloweg 2
2624MV  Delft

Na de invulling van onze kant, ontvangt u uw exemplaar als bewijs voor de Belastingdienst retour.

Eventuele vragen hierover kunt u via budgethouder­(at)adelbertdelft(dot)nl stellen.