U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Kerk / Achtergrond / Kerkgebouw / Ornamenten
Laatst gewijzigd: 22-01-2018

Ornamenten

Er zijn weinig ornamenten in de kerkruimte die de aandacht afleiden. Om aan de behoefte aan stilte en rust tegemoet te komen is er rechts vooraan in de kerk een kleine dagkapel die tevens als sacramentskapel fungeert. Nog steeds is de in lichte tinten geschilderde eredienstruimte uiterst sober aangekleed. Er waren aanvankelijk behalve wat planten geen bijzondere ornamenten. Geleidelijk zijn er wat objecten in de kerk gekomen.

Gerard Héman

In de eredienstruimte en de dagkapel bevinden zich drie kunstvoorwerpen die zijn vervaardigd door de kunstenaar Gerard Héman (8). Zij zijn alle uitgevoerd in keramiek/terracotta en deels gekleurd in heldere tinten blauw en goud.

Direct zichtbaar vanuit de kerkruimte staat in de dagkapel het tabernakel, een fraai bewerkte Sacramentstoren als bewaarplaats voor het heilig Brood. Op deze tabernakelzuil zijn symbolen en bijbelse gegevens over de schepping en de Eucharistie aangebracht.

Beschrijving door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland SKKN: Sacramentshuisje. H. ca. 300 cm., br. en d. voetstuk ca. 30 cm., podium br. 151 cm., d. 105 cm., h. 18 cm.; gepolychromeerd en geglazuurd aardewerk (chamotte) en cement; Gerard Héman, Rotterdam, 1967. Gerestaureerd door Marthe Stigter, Rotterdam, 2004.
Op het tabernakel: Lam Gods, hert en pauw aan de levensbron, en de Wetstafelen. Op de friezen daaronder: XP-monogram en alpha en omega, grieks kruis, patriarchaal kruis en Andreaskruis. Op de zuil druiventakken en korenaren, aan de achterzijde de ark van Noach. Als bekroning een vis met broodmand waarboven kruis met alpha en omega. Op de console links een slang als houder voor de godslamp.

Rechts vooraan in de dagkapel hangt een Emmausplastiek. Zij is in 1989 overgedragen door het toenmalige schoolbestuur na de sluiting van de Emmausschool.

Beschrijving door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland SKKN: Reliëf Emmaus (ingemetseld in de muur dagkapel) 125x89 cm.; klei of aardewerk, gepolychromeerd en geglazuurd; Gerard Héman, Rotterdam; derde kwart 20ste eeuw.
Boven de Emmausgangers onder de kastanjeboom, onder de maaltijd in Emmaus.
Herkomst: Emmausschool van 1967 tot 1989 gevestigd in de wijk Voorhof. In 1989 in de kerk geplaatst. Gerestaureerd door Marthe Stigter, Rotterdam; 2004.

In de kerkruimte aan de rechterzijwand is sinds 2004 een beeld van een Madonna met Kind opgesteld. Het is afkomstig uit de voormalige Sint Willibrordkerk te Vlaardingen. Maria zit op de tak van een kersenboom, waarin allerlei vruchten en een vogeltje zitten. Het Christuskind heeft twee kersjes achter zijn oor.

Beschrijving door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland SKKN: Mariabeeld (rechterwand kerk, achterin). H. ca. 140 cm., br. ca. 100 cm., d. ca. 40 cm.: aardewerk of klei, gepolychromeerd en geglazuurd, met goudluster; r.o. op voetstuk gesigneerd en gedateerd 'Héman/1967'; Gerard Héman, Rotterdam; 1967. 'Kersenmadonna': Maria gezeten op tak van kersenboom, met op haar schoot het Kind spelend met kersen. Gerestaureerd door Marthe Stigter, Rotterdam; 2004.

In de kapel staat nog een tweede Mariabeeld van Héman, afkomstig uit Brasschaat. Pastor Tjeerd Visser heeft het beeld op zondag 25 maart 2012 ingezegend.

Tenslotte is er van de hand van de Gerard Héman een kleine kerstgroep die in de Kersttijd in de voormalige pastorie wordt opgesteld.

Beschrijving door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland SKKN: Kerstgroep. Kindje h. 25 cm., Maria h. 43cm., Jozef h. 67 cm.; gepolychromeerde klei (chamotte0; met aan achterzijde Maria gesigneerd en gedateerd "Héman '67";Gerard Héman, Rotterdam; 1967.
Bestaande uit Maria, jozef en het Kindje dat ligt op een (los) houten, met echt stro bekleed kribje (h. 12,5 à 12,5 cm., br. 12 cm., d. 24 cm.). Gerestaureerd door Marthe Stigter, Rotterdam; 2004.

Kerstgroep in kerk

In de Kersttijd wordt er in de kerk een kerstgroep opgesteld met bijna levensgrote beelden. Deze groep is in bruikleen van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Priesters van het heilig hart van Jezus.

Duif

In de Adelberthof, de ontmoetingsruimte achter de kerkzaal, hangt een plastiek voorstellende een duif, symbool van vrede, sjaloom, vervaardigd door de Delftse kunstenaar Cor Dam (1935) (9). Deze plastiek is in 1984 aan de parochie overgedragen door het toenmalige schoolbestuur na de sluiting van de Sjaloomschool, een van de katholieke basisscholen in de parochie.

Beschrijving door de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland SKKN: Reliëf Sjaloom (in ontmoetingsruimte Adelbertshof). H. ca. 135 cm., br. ca. 140 cm.; gepolychromeerd keramiek, op ondergrond van board; l.o. gestempeld merk (van atelier/pottenbakkerij?), r.o. initialen CD van Cor Dam, Delft; ca. 1969.
Duif, symbool van vrede. Herkomst: Sjaloomschool welke bestond van 1969 tot 1984 in de wijk Buitenhof.

Kruisweg

In veel kerken hangt een Kruisweg. Sinds 2011 ook in de onze. De Kruisweg die eerder in de OLVOO-kerk hing, is niet verloren gegaan bij de sluiting hiervan, maar heeft nu een mooie plaats gekregen in onze Adelbertkerk, gestoken in nieuwe lijsten.

De kruisweg telt veertien staties, ontleend aan het Evangelie en uit de traditie van de Kerk van Jeruzalem, maar het aantal heeft in de loop van de eeuwen gevarieerd van 7 tot 43. Onze huidige 14 staties danken hun brede verspreiding aan de franciscanen:

 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
 2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders
 3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
 4. Jezus ontmoet zijn diep bedroefde moeder
 5. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen
 6. Veronica droogt Jezus’ gezicht af
 7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
 8. Jezus troost de wenende vrouwen
 9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
 10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd
 11. Jezus wordt aan het kruis genageld
 12. Jezus sterft aan het kruis
 13. Jezus wordt van het kruis genomen
 14. Jezus wordt in het graf gelegd.

Wijwatervat

Sinds september 2013 staat in de kerkzaal een wijwatervat. Op zaterdag 14 september 2013 heeft pastoor Bolmer het nieuwe wijwatervat en water gewijd tijdens de eucharistieviering. Het mooie blauwe vat heeft een plekje gekregen in de buurt van Maria en biedt iedereen de gelegenheid om wijwater mee naar huis te nemen. Bij de koster en het secretariaat zijn speciale flesjes te koop om wijwater te tappen bij het vat. Ook een leeg ‘lourdesflesje’ dat u nog thuis hebt liggen is geschikt.

Mariakleed

De kerk is ook in het bezit van een wandkleed met daarop Maria, van de textielkunstenares Els Gerhardt-Lutkie (1906 – 1986). Op 12 september 1970 is het wandkleed opgehangen in de kerk aan de muur waarvoor nu het orgel staat. Daar hing het ruim 20 jaar en heeft op die plek schade opgelopen o.a. door de luchtstroom van de centrale verwarming.

Om de restauratie te kunnen bekostigen is een deurcollecte gehouden die destijds bijna 1000 gulden opbracht! Een goede restaurateur was moeilijk te vinden maar uiteindelijk is het gelukt om het kleed weer in goede conditie te krijgen. Het kreeg een plek achter in de kerk.

In 2004 kocht de Adelbertkerk het beeld van de Kersenmadonna van Gerard Héman. Het wandkleed werd verplaatst naar de sacristie. Daar heeft het tot nu toe gehangen. Vanaf 4 februari 2018 krijgt het een prominente plaats in de Maria-stilte-kapel.

Voetnoten

(8) Gerard Héman (Duisburg 1914 - Rotterdam 1992), beeldhouwer, keramist en schilder. Naast de vier kunstwerken in de Adelbertkerk heeft Héman nog veel kerkelijke kunstwerken vervaardigd. O.a. bezit de Rooms-Katholieke kerk in Bergschenhoek van zijn hand een Maria- en Jozefaltaar en staat in de Mariakapel van de kerk Het Steiger in Rotterdam een beeld van Maria als patrones van Rotterdam.

(9) Cor Dam (Delft 1935) beeldhouwer, monumentaal kunstenaar en keramist. Volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en deed vormgeving en beeldhouwtechniek aan de Technische Universiteit Delft. Werkte acht jaar bij de Porceleyne Fles. Vervolgens werkzaam bij de Keramische Ateliers Struktuur 68 in Den Haag en vanaf 1988 als docent verbonden aan het Cultureel Centrum van de Technische Universiteit Delft. Werkte veel samen met architecten; veel van zijn werken zijn daarom 'muurvast'.