U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Kerk / Structuur / Diaconie
Laatst gewijzigd: 27-06-2017

Diaconie

Ons woord 'diaconie' komt van het Griekse 'diakonia', dat letterlijk 'dienst' betekent.
Iedere gedoopte wordt geacht dienstbaar te zijn aan anderen, geheel in de geest van Jezus.
Diakonia is daarmee een kerkelijk begrip geworden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat niemand dienstbaar kan zijn buiten de kerk. Alleen wordt dan niet gesproken van diaconie, maar worden begrippen gebruikt als loyaliteit, solidariteit, actie en belangenbehartiging. De dienstbaarheid richt zich op de medemens. Deze uit zich in wat van oudsher wel de werken van barmhartigheid worden genoemd. Dat zijn er zeven: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken, en de doden begraven.

In onze geloofsgemeenschap wordt hieraan een moderne invulling gegeven door verschillende werkgroepen die werkzaam zijn op diaconaal gebied. Organisatorisch gezien vallen de werkgroepen die zich bezighouden met diaconie onder de pastoraatsgroep. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt in stadsverband. Wat, onder andere, tot uitdrukking komt in een gezamenlijk diaconaal weekend in november.