U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Oogstdankdag
Laatst gewijzigd: 24-10-2021

OOGSTDANKDAG

OogstDANKdag

Wat was het zondag 3 oktober weer een mooie viering!

Dit jaar extra bijzonder, omdat de gaven werden aangedragen door mensen uit de Adelbertkerk, Franciscus & Clarakerk en Sacramentskerk. Ook in de vieringen van de Adelbert en Franciscus & Clara stonden er mandjes met groenten en fruit als symbool van dankbaarheid voor de oogst en werden de symbolen van de 3 kerken naar voren gebracht in de drie vieringen.

Een kleine start van groeien naar samen één kerkgemeenschap!

Grote dank aan de dames en heren voor de mooie versiering met al het fruit en de groenten, die de oogst van het afgelopen jaar symboliseerden en ook het gereed maken van de bakjes!

Heel veel groenten, fruit, kaas, eieren, bloemen en planten waren gebracht  door tuinders, maar ook door mensen van de Adelbert- en Franciscus & Clarakerk.

Zo konden meer dan 40 fruit- en groentebakjes bij ouderen en bij zieken thuis bezorgd worden en voor het eerst in alle drie de gemeenschappen. Naast de maandelijkse inzameling voor de voedselbank, die ook bij deze viering plaatsvond, is er ook heel veel groente en fruit naar de voedselbank gegaan.

Na afloop van de viering was er de jaarlijkse deurcollecte voor het project van Zr. Antonetta voor de kinderen van Soleil Levant in Douala. Het was een mooie opbrengst: € 305,90. U allen hartelijk dank, namens Zr. Antonetta en de kinderen in Douala.

Marija Ruigrok Kerklaan

Op zondag 3 oktober vierden wij onze jaarlijkse Oogstdankdag met een feestelijke viering.

Tijdens het koffiedrinken achterin de kerk probeerden misdienaars Samuele, Alessia en Sureka zoveel mogelijk loten te verkopen voor de verloting van de paaskaars. Vorig jaar heeft die verloting door Corona niet plaatsgevonden. Daardoor hadden wij twee paaskaarsen (2019 en 2020) te verloten. Met de opbrengst van de loten kan er voor de misdienaars een leuke activiteit georganiseerd worden. Met de opbrengst van € 245,50 gaat dat zeker lukken. Cees van Boxel en de vader van Samuele en Alessia bleken de winnende loten (639 en 410) in handen te hebben. Op de foto staan de winnaars samen met de misdienaars. Vol trots heeft Samuele de plek van zijn vader in genomen. 

Aleta Kerklaan