U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Oogstdankdag
Laatst gewijzigd: 27-09-2021

OOGSTDANKDAG

OogstDANKdag

 

3 Oktober: oogstdankdag en verloting paaskaarsen

 

Op zondag 3 oktober vieren wij onze jaarlijkse oogstdankdag met een feestelijke viering. In de viering zal pastor Eli Stok voorgaan en willen wij God danken voor de oogst van het afgelopen jaar.

Elke 1e zondag van de maand brengen we naast de collecte voedsel naar voren. Niet zoals in de Afrikaanse landen vanuit onze tuin, maar gekocht in de winkel. Toch is het eigenlijk wat we nu op oogstdankdag vieren: ‘We danken God voor de goede oogst en delen dat’.

Ook dit jaar zal er in de kerk door een aantal enthousiaste vrijwilligers een mooie uitstalling verzorgd worden van ingebrachte groenten, fruit, vlees, kaas en eieren. Na de dienst brengen vrijwilligers (en een paar buren!) de gaven naar ouderen, zieken en speciale groepen mensen van onze gemeenschap en worden ook heel veel verse groenten en fruit naar de voedselbank gebracht.

 

Dit jaar iets extra’s

Zoals u de afgelopen weken en ook via ons parochieblad al gemerkt en gelezen hebt, zijn we bezig om samen met de Adelbert- en Franciscus en Clarakerk één gemeenschap te gaan vormen. Vanwege corona is het nog niet mogelijk één gezamenlijke viering te houden. Maar…. we hebben een oplossing gevonden: vanuit onze kerk zullen ook bakjes gaan naar de Adelbert- en Franciscus en Clarakerk als symbool om samen te danken en ook mensen te ondersteunen die hulp kunnen gebruiken.

 

Deurcollecte voor Kameroen

De meesten van ons in Nederland hebben het goed; wij hebben voldoende eten en drinken. We zullen die dag ook stilstaan bij het feit dat dat niet vanzelfsprekend is. Na afloop van de viering zal er een deurcollecte zijn voor het werk van zr. Antonetta van Winden in Douala Kameroen, waar het leven in deze coronatijd veel moeilijker is dan hier. Door onze hulp kan daar weer een groep jongeren naar school en werken aan hun toekomst. Zoals u misschien een paar keer in ons parochieblad gelezen hebt, is het nog steeds hard nodig.

Iedereen die God wil danken voor de “oogst” van het afgelopen jaar en om Zijn Zegen wil vragen over de gewassen en het werk, is voor deze bijzondere viering van harte uitgenodigd.

Er is dan ook kindernevendienst en… verloting van de Paaskaars van 2019 en 2020!

Liturgische werkgroep