U bent hier: Diaconie / Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) / Kleding actie
Laatst gewijzigd: 02-10-2013

Tweemaal per jaar doet de St. Ursulaparochie mee aan de kledingactie van Mensen in Nood. Kleding, mobieltjes, e.d. worden ingezameld. Najaar 2013 is dat voor India.

‘Bijna elke twee jaar heeft het Zuiden van India te kampen met grote overstromingen. De kastelozen (Dalit) en tribale groepen worden het hardst getroffen. Tijdens de zware stormen zijn hun huizen geen veilig heenkomen en ze worden vaak volledig vernield. Maar waar moeten de Dalit dan heen om te schuilen?’ Sam’s Kledingactie doneerde uit de gelden van 2011 € 87.000,- aan Cordaid Mensen in Nood voor de bouw van evacuatiecentra. Besloten is dit project te steunen tot december 2014.

Zware weersomstandigheden; Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. Laag gelegen gebieden overstromen bijna elke jaar tijdens de moesson. De kastelozen (Dalit) en tribale groepen wonen op plaatsen die het ergste getroffen worden. Bij overstromingen of als zware stormen over razen, worden de zeer slechte huizen volledig vernield. Dit kost mensenlevens. Met evacuatiecentra kunnen niet alleen de rijken, maar ook kastelozen (Dalit) en tribale groepen de vele overstromingen overleven.

Een evacuatiecentrum helpt! In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. Toen Villapuram op 30 december 2012 getroffen werd door cycloon Thane plukte de lokale bevolking de vruchten van deze investering. Tijdens de zware storm die over het gebied raasde en alles op haar weg meenam, waaronder een groot deel van de huizen, zaten mensen veilig in de evacuatiecentra.

Op zaterdag 2 november zijn van 10 tot 12 uur onze vier kerken weer geopend en staan de vrijwilligers klaar om uw kleding (in plasticzakken) in ontvangst te nemen.