U bent hier: Diaconie / Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV)
Laatst gewijzigd: 03-10-2013

Missie, Ontwikkeling en Vrede

Binnen de St. Ursulaparochie werken sinds 2005 in vier katholieke kerkgemeenschappen in Delft vrijwilligers enthousiast samen aan het gedachtegoed van MOV. Gezamenlijk proberen zij zo groot mogelijke aandacht te krijgen en ideeën te bundelen. Samen sta je ten slotte sterker dan alleen.

Wat is MOV?

De letters staan voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Via projecten wordt aandacht besteed in de vier kerken aan deze onderwerpen. De onderwerpen woorden meestal aangedragen vanuit landelijke organisaties. 

Bij het woord Missie kan men denken aan  het werk van  katholieke mannen en vrouwen in derdewereldlanden. In het kader van de Adventstijd en de Vastentijd wordt dan aandacht gevraagd voor projecten als de opvang van werklozen in Honduras, teruggekeerd van hun wanhopige zoektocht naar werk in de Verenigde Staten.

Bij het woord Ontwikkeling wordt aandacht gevraagd voor het opzetten van boerencoöperaties. Hier wordt de boeren geleerd hoe zij door samen te werken beter zaaigoed kunnen inkopen, sterker staan bij de verkoop van hun producten en er dus een eerlijke prijs voor kunnen krijgen. Hierbij sluit aan het werk van MOV-groepen die eerlijke producten  – fair trade genoemd – verkopen.

Bij het woord Vrede kan men denken aan de activiteiten in de Vredesweek, die ieder jaar eind september in diverse kerkgemeenschappen plaats vinden.

Daarnaast vragen de MOV-groepen aandacht voor een andere houding in de huidige consumptiemaatschappij. Tweemaal per jaar wordt een inzamelingsactie gehouden. Daarbij worden kleding en schoenen ingezameld, brillen, gereedschap, mobieltjes en elektrische apparaten. Al deze producten  kunnen een nieuw leven beginnen, ofwel door reparatie van de producten, ofwel door recycling. Door dergelijke activiteiten wordt aandacht gevraagd voor eerbied voor mensen en hun arbeid, voor een eerlijke prijs voor een goed product, voor de roofbouw die op de aarde gepleegd wordt en voor respect voor mensen, de enige manier om vrede te bevorderen.

Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV)