U bent hier: Parochie / Pastoraal team / Dick Verbakel
Laatst gewijzigd: 13-10-2019

Pastor Dick Verbakel

Gods oeverloze barmhartigheid

Een van mijn leraren leefde met een glashelder motto: “De kerk heeft de opdracht om de oeverloze barmhartigheid van God structureel duidelijk te maken.” Nu ik aan het begin sta van mijn werk als pastor voor de parochies H. Ursula en O.L. Vrouw van Sion, merk ik dat die woorden bijna als een gebed met me optrekken.

Voor een aantal van u zal mijn naam niet helemaal onbekend zijn. De afgelopen 15 jaren ben ik vicaris geweest van ons bisdom. Ik ben in Bleiswijk geboren (1954) en na mijn middelbare school ben ik in Heerlen theologie gaan studeren. In 1983 ben ik aan de slag gegaan als pastoraal werker in Naaldwijk, waar ik op 1 maart 1986 priester ben gewijd. Een jaar later verhuisde ik naar de USA om pastorale counseling te studeren aan de Loyola universiteit in Baltimore, waar ik in 1992 promoveerde. Na die periode ben ik bij veel verschillende activiteiten van het bisdom betrokken geraakt, werd ik benoemd tot pastoor van de H. Bonifatiusparochie in Rijswijk, was docent pastorale psychologie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht, medewerker pastoraat aan het toenmalige Diocesaan Pastoraal Centrum en, zoals gezegd, vanaf januari 1997 vicaris van ons bisdom. Die laatste functie heeft veel
bestuurlijke inzet gevergd, wat ik met veel plezier heb gedaan. Ik heb het als een eer ervaren dat ik op 1 december 2009 uit handen van de nuntius mijn benoeming tot kapelaan van de Heilige Vader mocht ontvangen.

In de gesprekken met onze nieuwe bisschop, Mgr. dr. J. van den Hende, kwamen we samen tot de conclusie dat het goed zou zijn om een verandering aan te brengen in mijn zending en, naast mijn werk als vicaris-generaal (0.4), basispastor te worden (0.6). Het is dus een combinatietaak geworden en zoals u kunt vermoeden zal het nog een puzzel worden om die twee taken op een vruchtbare wijze te combineren.

Het zal voor zowel pastoor Bolmer als voor mij een hele uitdaging zijn om na het vertrek van pastoor Spaan (O.L. Vrouw van Sion) en pastor Visser (H. Ursula) de priesterlijke bediening op een goede en effectieve manier vorm te geven. Ik heb er vertrouwen in dat we daar samen met de andere leden van het pastorale team in zullen slagen. De eerste contacten zijn goed en met ons zessen willen we voor de twee parochies, verdeeld rondom zeven kerkgebouwen, alles doen wat mogelijk is.

Intussen bid ik dat mijn werk een bijdrage mag zijn aan dat motto wat ik hierboven aangaf. De Heer houdt van ons mensen en de kerk is op haar best als we ruimte creëren om die geloofsband te verstevigen. Wetend dat Zijn barmhartigheid altijd groter is dan wij durven vermoeden. Biddend ook dat velen zich geroepen mogen weten om als priester, diaken of pastoraal werker in onze kerk te gaan werken, te midden van geloofsgemeenschappen waarin iedereen, naar vermogen, bijdraagt.

Mgr. dr. H.A. Verbakel (voor één keer volledig)
pastor Verbakel

Contactgegevens Maria van Jessekerk

Maria van Jessekerk  
Pastor Maria van Jessekerk: Dick Verbakel
Postadres: Burgwal 20
2611 GJ Delft
Telefoon: 015-2126170
E-mail pastor: d.verbakel­(at)rkdelft(dot)nl
E-mail secretariaat: secr.mariavanjessekerk­(at)rkdelft(dot)nl
Meer over de Maria van Jessekerk: Deze site, directe links:
http://www.rkdelft.nl/mariavanjessekerk/ of
http://mariavanjessekerk.rkdelft.nl/

Contactgegevens Sacramentskerk

Sacramentskerk  
Pastor Sacramentskerk: Dick Verbakel
Postadres: Nassaulaan 2
2628 GH Delft
Telefoon: 015-2568661
E-mail pastor: d.verbakel­(at)rkdelft(dot)nl
E-mail secretariaat: secr.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl
Meer over de Sacramentskerk: Deze site, directe links:
http://www.rkdelft.nl/sacramentskerk/ of
http://sacramentskerk.rkdelft.nl/

Contactgegevens Franciscus en Clarakerk

Franciscus en Clarakerk  
Pastor HH. Franciscus en Clarakerk José de Boer
Adres: Pastorie Raamstraat 78
2613 SE Delft
Telefoon: 015-2151050
E-mail pastor: j.deboer­(at)rkdelft(dot)nl
E-mail secretariaat: secr.franciscusenclarakerk­(at)rkdelft(dot)nl
Meer informatie over de HH. Franciscus en Clarakerk: Deze site, directe links:
http://www.rkdelft.nl/franciscusenclarakerk/ of
http://franciscusenclarakerk.rkdelft.nl/