U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Werkgroep Regenboog
Laatst gewijzigd: 18-08-2021

WERKGROEP REGENBOOG

“Werkgroep De Regenboog”

Bezoekgroep

Tot onze grote spijt moet de bezoekgroep "De Regenboog" melden dat de feestdag in september 2020 niet door kan gaan vanwege de coronamaatregelen.

Zr. Goretti

TAKENLIJST:

Parochianen bezoeken bij ziekte (ook in het zieken- of verpleegtehuis) en na overlijden van een partner. Dit uiteraard op verzoek na een melding bij Zuster Goretti, die woonachtig is op de pastorie.

Communie aan huis brengen op verzoek. Dit gebeurt eens per maand. Ook dit s.v.p. even melden aan Zuster Goretti.

Nieuwe parochianen verwelkomen en hun een folder uitreiken over onze Sacramentsgemeenschap. Eventueel inschrijfformulier overhandigen.

Parochianen vanaf zeventig jaar, bij een kroonjaar een bezoekje brengen en verder iedere verjaardag een kaartje sturen.

Jaarlijkse feestdag voor oudere parochianen (in september) organiseren. Aankondiging hiervan staat, ruim van tevoren, in het parochieblad.

Af en toe wordt er, op een middag, een mooie film vertoond in de pastorie.

Driemaal in het jaar een Eucharistieviering in Emerald in Delfgauw. Ook dit wordt in het parochieblad aangekondigd.

Parochianen die geestelijke ondersteuning wensen, kunnen dit melden bij Pastoor Verbakel.

Wij hebben een enthousiaste werkgroep en daarnaast vrijwilligers, die bij bepaalde activiteiten ook een handje uitsteken. Lijkt het u leuk om ons te komen versterken meldt u dan aan bij Zuster Goretti op de Pastorie. Vooral voor het bezoeken in de wijk kunnen wij heel goed iemand erbij gebruiken.

U leest hierbij dat wij een levendige, actieve gemeenschap hebben en deze opsomming is maar een klein deel van wat er in bij ons gaande is. Denk aan alle andere vrijwilligers, zoals het kerkbestuur, de kosters, de misdienaars, de dames en heren die de kerk schoon houden, de bloemengroep en het koor. De voorbereiding voor de eerste Communie en het Vormsel wordt door aparte werkgroepen verzorgd.

Als iedereen een steentje bijdraagt, blijven wij een mooie, levendige gemeenschap!

De vertegenwoordigers van de Werkgroep Regenboog zijn:


“Heilig Land”             Mw. W. v.d. Stap        06  13781896

”Wippolder Noord”    Zuster Johantine         015 2573041

”Wippolder Zuid”                Zuster Goretti             015 2573041

“Zeeheldenbuurt”      Mw. M de Groot           015 2145005

“Professorenwijk                 Zuster Goretti             015 2573041

“Delfgauw”                Mw. B. v.d. Meijden    015 2620440

“Emerald”.                Mw. W. Bitter              015 2560015