U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Werkgroep Regenboog
Laatst gewijzigd: 29-08-2020

WERKGROEP REGENBOOG

 

Bezoekgroep

 

Tot onze grote spijt moet de bezoekgroep "De Regenboog" melden dat de feestdag in september niet door kan gaan vanwege de coronamaatregelen.

“Werkgroep De Regenboog”

 

Ode aan de studenten in onze buurt 

 

Het lijkt een hele tijd geleden dat we in lockdown waren. Vanaf 15 maart was ons leven drastisch veranderd. Blijf thuis, blijf gezond en zie naar elkaar om was de kreet van de overheid. Blij verrast waren wij toen we een kaart in de brievenbus vonden van de studenten in de Simonsstraat waarin stond: “Wij hebben wat tijd over, kunnen we wat voor jullie betekenen?” Niets was te veel. Zij wilden wat betekenen voor mensen in de omgeving. Zelfs wilden ze ons ook helpen met activiteiten van de kerk. Dat deden zij ook. Dat speelde zich af rond Palmpasen. Zij hebben ons geholpen met palmtakjes en paaskaarten rond delen. Daar waren we heel blij mee want sommige leden van de bezoekgroep zijn wat ouder en durfden het niet aan om het zelf te doen.

 

Een paar dagen later kregen we weer een bericht van studenten uit een andere straat in de buurt. Zij boden zich aan om boodschappen te doen of andere klussen voor mensen die hulp nodig hadden in deze coronatijd. Er zijn mensen die hiervan gebruik hebben gemaakt. Boodschappen doen, wandelen, een kopje koffie drinken op afstand. Wij hebben gehoord van mensen in de wijk dat ze dit erg gewaardeerd hebben en een stuk eenzaamheid bij sommige mensen weggenomen hebben.

 

Lieve studenten langs deze weg willen wij jullie heel hartelijk danken; jullie hebben het “omzien naar elkaar” in praktijk gebracht!

 

Namens iedereen: heel veel dank.

 

Zr. Goretti

TAKENLIJST:

Parochianen bezoeken bij ziekte (ook in het zieken- of verpleegtehuis) en na overlijden van een partner. Dit uiteraard op verzoek na een melding bij Zuster Goretti, die woonachtig is op de pastorie.

Communie aan huis brengen op verzoek. Dit gebeurt eens per maand. Ook dit s.v.p. even melden aan Zuster Goretti.

Nieuwe parochianen verwelkomen en hun een folder uitreiken over onze Sacramentsgemeenschap. Eventueel inschrijfformulier overhandigen.

Parochianen vanaf zeventig jaar, bij een kroonjaar een bezoekje brengen en verder iedere verjaardag een kaartje sturen.

Jaarlijkse feestdag voor oudere parochianen (in september) organiseren. Aankondiging hiervan staat, ruim van tevoren, in het parochieblad.

Af en toe wordt er, op een middag, een mooie film vertoond in de pastorie.

Driemaal in het jaar een Eucharistieviering in Emerald in Delfgauw. Ook dit wordt in het parochieblad aangekondigd.

Parochianen die geestelijke ondersteuning wensen, kunnen dit melden bij Pastoor Verbakel.

Wij hebben een enthousiaste werkgroep en daarnaast vrijwilligers, die bij bepaalde activiteiten ook een handje uitsteken. Lijkt het u leuk om ons te komen versterken meldt u dan aan bij Zuster Goretti op de Pastorie. Vooral voor het bezoeken in de wijk kunnen wij heel goed iemand erbij gebruiken.

U leest hierbij dat wij een levendige, actieve gemeenschap hebben en deze opsomming is maar een klein deel van wat er in bij ons gaande is. Denk aan alle andere vrijwilligers, zoals het kerkbestuur, de kosters, de misdienaars, de dames en heren die de kerk schoon houden, de bloemengroep en het koor. De voorbereiding voor de eerste Communie en het Vormsel wordt door aparte werkgroepen verzorgd.

Als iedereen een steentje bijdraagt, blijven wij een mooie, levendige gemeenschap!

De vertegenwoordigers van de Werkgroep Regenboog zijn:


“Heilig Land”             Mw. W. v.d. Stap        06  13781896

”Wippolder Noord”    Zuster Johantine         015 2573041

”Wippolder Zuid”                Zuster Goretti             015 2573041

“Zeeheldenbuurt”      Mw. M de Groot           015 2145005

“Professorenwijk                 Zuster Goretti             015 2573041

“Delfgauw”                Mw. B. v.d. Meijden    015 2620440

“Emerald”.                Mw. I. Scheurink         015 2622932