U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Werkgroep Regenboog
Laatst gewijzigd: 10-11-2019

WERKGROEP REGENBOOG

“Werkgroep De Regenboog”

TAKENLIJST:

Parochianen bezoeken bij ziekte (ook in het zieken- of verpleegtehuis) en na overlijden van een partner. Dit uiteraard op verzoek na een melding bij Zuster Goretti, die woonachtig is op de pastorie.

Communie aan huis brengen op verzoek. Dit gebeurt eens per maand. Ook dit s.v.p. even melden aan Zuster Goretti.

Nieuwe parochianen verwelkomen en hun een folder uitreiken over onze Sacramentsgemeenschap. Eventueel inschrijfformulier overhandigen.

Parochianen vanaf zeventig jaar, bij een kroonjaar een bezoekje brengen en verder iedere verjaardag een kaartje sturen.

Jaarlijkse feestdag voor oudere parochianen (in september) organiseren. Aankondiging hiervan staat, ruim van tevoren, in het parochieblad.

Af en toe wordt er, op een middag, een mooie film vertoond in de pastorie.

Driemaal in het jaar een Eucharistieviering in Emerald in Delfgauw. Ook dit wordt in het parochieblad aangekondigd.

Parochianen die geestelijke ondersteuning wensen, kunnen dit melden bij Pastoor Verbakel.

Wij hebben een enthousiaste werkgroep en daarnaast vrijwilligers, die bij bepaalde activiteiten ook een handje uitsteken. Lijkt het u leuk om ons te komen versterken meldt u dan aan bij Zuster Goretti op de Pastorie. Vooral voor het bezoeken in de wijk kunnen wij heel goed iemand erbij gebruiken.

U leest hierbij dat wij een levendige, actieve gemeenschap hebben en deze opsomming is maar een klein deel van wat er in bij ons gaande is. Denk aan alle andere vrijwilligers, zoals het kerkbestuur, de kosters, de misdienaars, de dames en heren die de kerk schoon houden, de bloemengroep en het koor. De voorbereiding voor de eerste Communie en het Vormsel wordt door aparte werkgroepen verzorgd.

Als iedereen een steentje bijdraagt, blijven wij een mooie, levendige gemeenschap!

De vertegenwoordigers van de Werkgroep Regenboog zijn:

“Heilig Land”            Mw. W. v.d. Stap                    0613781896

”Wippolder Noord”   Zuster Johantine                    0152573041

”Wippolder Zuid”             Zuster Goretti                       0152573041

“Zeeheldenbuurt”     Mw. M de Groot                    0152145005

“Professorenwijk              Zuster Goretti                        0152573041

“Delfgauw”               Mw. B. v.d. Meijden               0152620440

“Emerald”.               Mw. I. Scheurink                    0152622932

 

De Regenboog 20 september 2019

Het was een fantastisch feest, de feestdag van de werkgroep “De Regenboog” op vrijdag 20 september. Van ’s morgens half elf tot ’s middags half vijf werden wij beziggehouden en hoe. Maar laat ik bij het begin beginnen.

Vanaf half elf werden wij, de genodigden van de werkgroep, verwacht in de Sacramentskerk voor koffie met een plak cake en voor het maken van een praatje met oude en nieuwe bekenden. Er werd heel wat afgebabbeld. Het was heel gezellig maar de ernst werd ook niet vergeten.

Om half twaalf was de Eucharistieviering. Pastoor Verbakel droeg de H. Mis op en Ed Doe hield de predicatie. Met de woorden van Paulus, van Lucas en van Ed werden wij gesticht. Het geheel werd opgeluisterd door de cantorij onder leiding van Sonja Nowee.

Daarna werden wij verwacht in de pastorie voor een voortreffelijke lunch. De samenstelling van die lunch kon de concurrentie met een driesterrenrestaurant royaal aan. En het was feestelijk in alle opzichten.

Toen was het tijd voor Pieter en Co met een zogenaamde meezingshow. Pieter bracht zijn instrumenten en een koor van acht mensen mee. U kunt zich voorstellen hoe wij, toch allemaal wel (ruim) boven de pensioengerechtigde leeftijd, genoten hebben van de liedjes van Toon Hermans, Wim Sonneveld en vele andere sterren uit de Nederlandse kleinkunst die wij allemaal mee konden zingen. Velen konden dit zelfs zonder daarbij de tekst te hoeven raadplegen.

In de pauze werden wij verrast op een advocaatje (vroeger alleen voor dames maar nu voor iedereen) en op andere drankjes, al naar gelang onze kelen gesmeerd moesten worden na al dat gezang. Na de pauze ging het uiteraard nog even door waarbij Pieter ons niet alleen met liedjes maar ook met moppen uit zijn brede repertoire vermaakte. Het was allemaal uit de kunst.

Voor je het wist was het half vijf en toen werden wij ten afscheid nog een keer verrast met koffie. Al die hapjes en drankjes kwamen grotendeels van de dames van de werkgroep die de hele middag hun beste beentje hebben voorgezet. En niet alleen deze middag, want zij zijn het hele jaar actief met bezoekjes bij verjaardagen, bij ziekte en bij wat al niet meer. En daarvoor verdienen zij onverdeeld onze hulde.

Koos de Ridder