U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Werkgroep Regenboog
Laatst gewijzigd: 23-10-2018

WERKGROEP REGENBOOG

Feestdag “Werkgroep De Regenboog”

 

Beste parochianen,

Ook dit jaar is het ons gelukt iemand te vinden die een impressie wil geven over onze jaarlijkse feestdag, zodat ook u die niet aanwezig was er iets van mee krijgt

Dit jaar hebben wij Vic van Gorp en Corrie Heijnen gevraagd om hierover te vertellen. Wij hopen dat u door hun verhaal zin krijgt volgend jaar ook te komen. U bent van harte welkom.

Hier volgt de impressie van Vic van Gorp en Corrie Heijnen:

Vrijdag 21 september was een feestdag voor héél veel mensen, namelijk de ouderen. Het feest werd georganiseerd door Zr. Goretti, bijgestaan door een hele groep geweldige vrijwillig(st)ers. Het begon met gezellig koffiedrinken in de kerk. Cecilia had gezorgd voor ‘n heerlijke zelfgebakken traktatie. Daarna kregen wij geestelijk voedsel, een Eucharistieviering, voorgegaan door Eli Stok. Er was een klein koor ter ondersteuning van de samenzang. Daarna begon de gezellige dag! Tafels stonden klaar en wij zochten een plaatsje uit. Bekende en onbekende mensen gingen samen aan tafel. Het was tijd voor een uitgebreide lunch die werkelijk fantastisch was en iedereen genoot ervan. Alle hulde voor de verzorgers ervan!

‘s Middags kwam Arie met zijn accordeon. Onder zijn begeleiding van vrolijke klanken zongen we oude liedjes. Maar zoals het gezegde luidt: ‘Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is`. Zo zong ieder op zijn eigen manier. Voor Arie, wat moeilijk, maar wij hadden de grootste lol en dat is toch de bedoeling van zo ‘n middag. Dus Arie, goed en leuk gedaan hoor! Tijdens de pauze werden er nog drankjes gepresenteerd en Zr. Goretti mocht zich helemaal uitleven met haar gezang en vrije bewegingen. Het geheel werd nog besloten met koffie en wij gingen dankbaar en met een goed gevoel naar huis

Vic van Gorp en Corrie Heijnen

 

 

WERKGROEP REGENBOOG

Werkgroep Regenboog is de nieuwe naam van twee bestaande groepen, die besloten hebben om samen te gaan: Bezoekgroep “De Regenboog” en “De Wijkvertegenwoordigers”. Wij hebben hiertoe besloten, omdat deze groepen al veel overeenkomsten hadden en ook veel zaken parallel liepen.

Er is een takenlijst opgesteld en een verdeling gemaakt.

Hier volgen wat punten van onze takenlijst, zodat u ziet wat Werkgroep Regenboog voor u kan betekenen:

Parochianen bezoeken bij ziekte (ook in het zieken- of verpleegtehuis) en na overlijden van een partner. Dit uiteraard op verzoek na een melding bij Zuster Goretti, die woonachtig is op de pastorie.

Communie aan huis brengen op verzoek. Dit gebeurt eens per maand. Ook dit s.v.p. even melden aan Zuster Goretti.

Nieuwe parochianen verwelkomen en hun een folder uitreiken over onze Sacramentsgemeenschap. Eventueel inschrijfformulier overhandigen.

Parochianen vanaf zeventig jaar, bij een kroonjaar een bezoekje brengen en verder iedere verjaardag een kaartje sturen.

Jaarlijkse feestdag voor oudere parochianen (in september) organiseren. Aankondiging hiervan staat, ruim van tevoren, in het parochieblad.

Af en toe wordt er, op een middag, een mooie film vertoond in de pastorie.

Driemaal in het jaar een Eucharistieviering in Emerald in Delfgauw. Ook dit wordt in het parochieblad aangekondigd.

Parochianen die geestelijke ondersteuning wensen, kunnen dit melden bij Pastoor Verbakel.

Wij hebben een enthousiaste werkgroep en daarnaast vrijwilligers, die bij bepaalde activiteiten ook een handje uitsteken. Lijkt het u leuk om ons te komen versterken meldt u dan aan bij Zuster Goretti op de Pastorie. Vooral voor het bezoeken in de wijk kunnen wij heel goed iemand erbij gebruiken.

U leest hierbij dat wij een levendige, actieve gemeenschap hebben en deze opsomming is maar een klein deel van wat er in bij ons gaande is. Denk aan alle andere vrijwilligers, zoals het kerkbestuur, de kosters, de misdienaars, de dames en heren die de kerk schoon houden, de bloemengroep en het koor. De voorbereiding voor de eerste Communie en het Vormsel wordt door aparte werkgroepen verzorgd.

Als iedereen een steentje bijdraagt, blijven wij een mooie, levendige gemeenschap!

Namens de “Werkgroep Regenboog”,

Marijke de Groot-Verouden

De Vertegenwoordigers van de Werkgroep Regenboog zijn:

“Heilig Land”            Mw. W. v.d. Stap                     0613781896

”Wippolder Noord”    Zuster Johantine                    0152573041

”Wippolder Zuid”               Zuster Goretti                       0152573041

“Zeeheldenbuurt”      Mw. M de Groot                     0152145005

“Professorenwijk”                Zuster Goretti                       0152573041

“Delfgauw”                Mw. B. v.d. Meijden               0152620440

“Emerald”.                 Mw. I. Scheurink                   0152622932