U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Werkgroep Regenboog
Laatst gewijzigd: 24-06-2019

WERKGROEP REGENBOOG

“Werkgroep De Regenboog”

Werkgroep Regenboog is de nieuwe naam van twee bestaande groepen, die besloten hebben om samen te gaan: Bezoekgroep “De Regenboog” en “De Wijkvertegenwoordigers”. Wij hebben hiertoe besloten, omdat deze groepen al veel overeenkomsten hadden en ook veel zaken parallel liepen.

Er is een takenlijst opgesteld en een verdeling gemaakt.

Hier volgen wat punten van onze takenlijst, zodat u ziet wat Werkgroep Regenboog voor u kan betekenen:

Parochianen bezoeken bij ziekte (ook in het zieken- of verpleegtehuis) en na overlijden van een partner. Dit uiteraard op verzoek na een melding bij Zuster Goretti, die woonachtig is op de pastorie.

Communie aan huis brengen op verzoek. Dit gebeurt eens per maand. Ook dit s.v.p. even melden aan Zuster Goretti.

Nieuwe parochianen verwelkomen en hun een folder uitreiken over onze Sacramentsgemeenschap. Eventueel inschrijfformulier overhandigen.

Parochianen vanaf zeventig jaar, bij een kroonjaar een bezoekje brengen en verder iedere verjaardag een kaartje sturen.

Jaarlijkse feestdag voor oudere parochianen (in september) organiseren. Aankondiging hiervan staat, ruim van tevoren, in het parochieblad.

Af en toe wordt er, op een middag, een mooie film vertoond in de pastorie.

Driemaal in het jaar een Eucharistieviering in Emerald in Delfgauw. Ook dit wordt in het parochieblad aangekondigd.

Parochianen die geestelijke ondersteuning wensen, kunnen dit melden bij Pastoor Verbakel.

Wij hebben een enthousiaste werkgroep en daarnaast vrijwilligers, die bij bepaalde activiteiten ook een handje uitsteken. Lijkt het u leuk om ons te komen versterken meldt u dan aan bij Zuster Goretti op de Pastorie. Vooral voor het bezoeken in de wijk kunnen wij heel goed iemand erbij gebruiken.

U leest hierbij dat wij een levendige, actieve gemeenschap hebben en deze opsomming is maar een klein deel van wat er in bij ons gaande is. Denk aan alle andere vrijwilligers, zoals het kerkbestuur, de kosters, de misdienaars, de dames en heren die de kerk schoon houden, de bloemengroep en het koor. De voorbereiding voor de eerste Communie en het Vormsel wordt door aparte werkgroepen verzorgd.

Als iedereen een steentje bijdraagt, blijven wij een mooie, levendige gemeenschap!

Namens de “Werkgroep Regenboog”,

Marijke de Groot-Verouden

De Vertegenwoordigers van de Werkgroep Regenboog zijn:

“Heilig Land”            Mw. W. v.d. Stap                     0613781896

”Wippolder Noord”    Zuster Johantine                    0152573041

”Wippolder Zuid”               Zuster Goretti                       0152573041

“Zeeheldenbuurt”      Mw. M de Groot                     0152145005

“Professorenwijk”                Zuster Goretti                       0152573041

“Delfgauw”                Mw. B. v.d. Meijden               0152620440

“Emerald”.                 Mw. I. Scheurink                   0152622932

 

‘Werkgroep Regenboog’

De tijd vliegt voorbij en de werkgroep is al weer actief bezig om de jaarlijkse feestdag vorm te geven.

Op vrijdag 20 september zal deze dag gevierd worden.

 

Voor sommigen van u is het bekend hoe onze feestdag eruit ziet, omdat ze dit al in voorgaande jaren hebben meegemaakt, voor anderen is dit nieuw!

Mensen die regelmatig door de werkgroep leden bezocht worden krijgen via deze weg de vraag of ze bij de feestdag aanwezig willen zijn. Naast dit verhaal in het parochieblad zijn er ook foto’s op de website te zien die een impressie geven van onze jaarlijkse feestdag.

Dagindeling is als volgt:

·         Een ieder is welkom voor de koffie achter in de kerk (aanvang 10.45 uur, kerk open vanaf 10.30 uur).

·         Daarna de Eucharistieviering (aanvang 11.30 uur).

·         Het middagprogramma duurt van 12.30 tot 16.30 uur en is alleen voor genodigden.

Heeft u belangstelling na het lezen van dit artikel om dit jaar onze feestmiddag op vrijdag 20 september bij te wonen, geeft u zich dan op vóór 1 september bij Zr. Goretti onder telefoonnummer 015 2573041.

Als u zich heeft aangemeld krijgt u een week voor het feest het dagprogramma toegestuurd.

‘Werkgroep Regenboog’