U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Nieuws / Alle nieuws
Laatst gewijzigd: 14-06-2014

Vita-koor neemt afscheid

Na de viering koorleden met dirigent/organist en Pastoor.

Op zaterdag 25 februari jl. heeft het Vita-koor voor het laatst haar medewerking verleend aan de viering. Het koor had onder leiding van hun dirigent/organist Steven van Wieren de Missa in honorem St. Nicolai van Leopold Rombach ingestudeerd voor deze speciale laatste mis. Het deed iedereen goed dat voor deze viering velen naar de Raamstraatkerk gekomen waren om in dankbaarheid afscheid te nemen van het Vita-koor.

Aan het eind van de viering werd het koor na de mededelingen bedankt door Pastoor Bolmer ofm. Na afloop van de viering was er een samenzijn in de Tuinzaal en ontvingen de heren van het koor een fles wijn en de dames een boeket bloemen. Van de kosters kregen alle koorleden een mooie roos. In het bijzonder werd mevrouw Riet van der Voort bedankt, zij zat vanaf de oprichting op het Vita-koor. 

Na 45 jaar komt er een einde aan het Vita-koor. Het koor, opgericht op 27 juni 1967 was in feite een voortzetting van het oorspronkelijke koor van de toenmalige H.H. Nicolaas en Gezellenparochie, Cantate Domino, dat al opgericht was voordat de kerk in 1910 gebouwd was. Het latijnse Vita-koor zong meerstemmig klassieke en gregoriaanse gezangen van grote componisten.

Een paar leden van het Vita-koor sluiten zich aan bij het Franciscuskoor. Voor de uitvaarten/huwelijken zingt het voormalige Vita-koor met ondersteuning van een aantal koorleden van het Franciscuskoor. Om latijnse vieringen te laten bestaan in de H.H. Franciscus en Clarakerk wordt er één keer per maand een subkoor gevormd alsook op eerste kerst- en paasdag, met leden van het voormalige Vita-koor, aangvuld met een paar leden van het Franciscuskoor.

De geloofsgemeenschap van de H.H. Franciscus en Clarakerk dankt het koor "Vita Cantare Est" voor de vele jaren dat zij met hun zang trouw de vieringen verzorgd hebben.