U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Bericht van zuster Antonetta van Winden
Laatst gewijzigd: 08-12-2021

Bericht zuster Antonetta

Bericht van zuster Antonetta van Winden

Beste parochianen,

Het is hoog tijd om jullie iets van mij te laten horen!

Ik hoop dat u het allemaal goed maakt ondanks de nieuwe piek van het coronavirus, precies in deze mooie tijd van Sinterklaas, Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar.

De wereld heeft echt een Verlosser nodig: "Kom, Heer Jezus, kom"!

 

In Douala was er vreugde omdat enkele weduwen, wezen en chronische zieken hun schulden of medicijnen weer konden betalen "met wat zij oogstten dankzij u" of ontvingen van een paar individuele gevers. Nu is het Oogst-Dank-Dag!

Mijn trouwste medewerkster, mevrouw Kengne Thérèse, spoort heel veel noodgevallen op in de grote wijk Bependa. Ik heb nog heel veel bewondering voor haar.

Indertijd, toen Martine en ik nog in de wijk woonden, noemden wij haar "de voeten en de handen van de zusters". Zij gaf ons de verschrikkelijkste situaties door en dan gingen we samen aan de slag. Nu gaat zij er alléén tegenaan als onze kas het toelaat.

Dezer dagen is zij zelf uit het ziekenhuis ontslagen na het amputeren van een van haar borsten. Een paar dagen ziekenhuis maar, omdat zij de factuur niet kan betalen! Ja, armoe troef, maar altijd bereid het leed van anderen te verzachten. Wij kunnen ons daar moeilijk een voorstelling van maken! Ik heb heel veel van haar geleerd en heb veel aan haar te danken!

Zij loopt werkelijk "in de voetsporen van Jezus Christus". Niet in Palestina maar op de stoffige of baggerpaden van Douala in een wijk van heel veel kanslozen.

Dat is haar -en vroeger onze- manier om Jézus in de kribbe te herdenken. 

 

Tot een volgende keer maar weer, met mijn hartelijke groeten en een extra gebed voor u en uw dierbaren in deze Adventstijd.

Antonetta van Winden, C.S.Sp

Giften zijn altijd welkom op:

NL68 RABO 0309 9101 45 ten name van R.K. Parochie St Ursula - Delft.

Ten name van: zr. Antonetta in Douala (Kameroen).

Het zou fijn zijn om een berichtje te geven via e-mail (e-mail: lvanwinden@yahoo.nl) dat er een bijdrage onderweg is. Dit om vergissingen te voorkomen. Bij voorbaat dank u wel