U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Bericht van zuster Antonetta van Winden
Laatst gewijzigd: 29-09-2019

Bericht zuster Antonetta

Met ingang van 1 januari 2018 loopt mijn bankrekening niet meer via de Paters van de H. Geest in Gennep. Ingaande 2018 mogen de bijdragen voor mijn projecten via de giftenrekening:

 NL68 RABO 0309 9101 45 ten name van R.K. Parochie St Ursula - Delft.

Vooral niet vergeten bij een storting te vermelden: voor zr. Antonetta in Douala (Kameroen).

Ook zou het fijn zijn mij een seintje te geven via e-mail (e-mail: lvanwinden@yahoo.nl) dat er een bijdrage onderweg is. Dit om vergissingen te voorkomen. Ik dank u bij voorbaat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste Mensen-met-een-Missie in Kameroen van de Sacraments-Vredes-kerk

Een nieuw apostolisch jaar ligt voor ons. Daarom schrijf ik u deze brief.

U weet dat we na mijn definitieve vertrek uit Kameroen, eind 2013, de jongens en meisjes die met een opleiding begonnen waren op uw kosten niet in de kou wilden laten staan. En we zijn er SAMEN met u tegenaan gegaan!

In het schooljaar 2014-2015 was dat € 5.300 voor méér dan 29 kandidaten;

In 2015-2016 werd het € 4.700; in 2016-2017 was het € 4.800; in 2017-2018 werd het € 4.450; in 2018-2019 kregen we € 4.250 en tenslotte in 2019-2020 was het € 3.800.

Ook al werd het bedrag elk jaar kleiner omdat de geslaagden van school gingen, - maar dan kwamen er weer "spoedgevallen" bij voor één of 'n paar jaar - ;het was vooral de laatste twee jaar moeilijk om het nodige geld bij elkaar te krijgen. Maar het is gelukt en ik ben dolblij dat we in augustus € 3.800 konden storten voor de 5 laatste jongeren die in principe eind mei 2020 klaar zullen komen: Alex, William (die wij helpen sinds groep 1 van de L.S.), Damien, Julienne en Paola. 

Dolblij om dit mooie resultaat dat zoveel jongeren er in geslaagd zijn een betere toekomst op te bouwen en de onzekere situatie waarin zij van jongs af aan verkeerden achter zich te laten.

Oef! Wat een prestatie! Merci beaucoup!

En nu het volgende: Onlangs vroegen mensen mij waarom de jongeren die mogen studeren op uw kosten, geen teken van leven geven aan hun "wel-doeners". 

Misschien stellen anderen van u zich ook deze vraag. 

Hier het antwoord: Omdat het bijeen gebrachte geld bestaat uit bedragen van velen, kan ik niet zeggen wie er op kosten van wie studeert. Alleen omdat vele kleintjes één groot maken is dit mogelijk. Sinds jaren is het mijn gewoonte om te spreken van "Sociale Diensten" uit Nederland. Tenslotte is het helpen van weerlozen een sociale dienst en tegelijkertijd een religieus gebaar; en dan zegt de Schrift: "Laat de linkerhand niet weten wat de rechter geeft!" Een schitterend teken van Samen-Kerk-zijn.

Nog even dit: Wat ik destijds begonnen ben met Afrikaanse vrijwilligers, is van lieverlee Kees en Marija Ruigrok gaan interesseren. Zij zijn intussen ongeveer 35 jaar intens met de projecten van ons, Zusters van de H. Geest, bezig. Dit wil niet zeggen dat wij niet meer SAMEN-werken. Omdat onze Congregatie hen het volle vertrouwen geeft, heb ik hen indertijd gevraagd zich speciaal bezig te houden met het orthopedisch Centrum van Jude Afongang en het Centrum "Soleil Levant" voor de geestelijk gehandicapte jongeren.

Dus alles wat u daarvoor doet, betreft ook onze Congregatie (mij) en staat niet los van de andere projecten. 

Het is alleen een werkverdeling. U mag dus weten dat ook uw bijdragen voor deze twee projecten bij "Sociale Diensten-Nederland" horen. En zodoende kunt u beroep doen op aftrek van belasting.

In principe bekijken wij alles wat de grote projecten betreft SAMEN en worden er geen beslissingen genomen zonder dat de ander daar van op de hoogte is. 

Als we zo te werk gaan, worden vreugde en moeilijkheden ook samen gedragen. 

En die zijn er altijd! 

Ik wil dus van deze gelegenheid gebruik maken om u heel hartelijk te danken voor wat u ook in het afgelopen jaar weer deelde met het orthopedische Centrum van Jude Afongang en met de jongeren van het Tehuis "Soleil Levant".

Ik durf u te vragen nog even door te gaan. Als Jude alle werkzaamheden die nog gedaan moeten worden aan het gebouw om efficiënt te kunnen werken, achter de rug heeft en dan ook geen last meer zal hebben van jaarlijkse overstromingen met alle gevolgen van dien, dan heeft hij onze steun niet meer nodig en kan hij op eigen wieken draaien. Het einde van een prachtig project is in zicht!  (Nog ongeveer € 15.000). 

Voor wat "Soleil Levant" betreft, daar is een herstructurering nodig, waar onze Paters, met kennis van zaken, hard aan werken, zodat zij met enthousiasme de toekomst in kijken. 

Verder blijven er de problemen die niet te voorzien zijn, maar zich wel steeds aandienen. Daar blijft "Sociale Diensten van Nederland" in mijn persoon voor open staan. Bij voorbaat onze dank.  

Dat Gods zegen op U mag blijven rusten; met een hartelijke groet,

Antonetta van Winden, Missiezuster van de H. Geest