U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Bericht van zuster Antonetta van Winden
Laatst gewijzigd: 17-05-2021

Bericht zuster Antonetta

Bericht van zuster Antonetta van Winden

Beste parochianen, een hartelijke groet uit Frankrijk

We vieren dus dit jaar het 100-jarig bestaan van de parochie "ALLERHEILIGST SACRAMENT", de titel die in juni 1919 toegestaan is door Mgr B. Callier.

Intussen heeft u twee plechtige en vreugdevolle Eucharistievieringen in besloten kring gevierd, de dankzegging voor alle goeds en bijstand in die 100 jaren verkregen.

Ik vierde van harte met u mee, want ik deed vanuit de Sacramentsparochie, begeleid door kapelaan Warmerdam, in 1957 mijn intrede in de "Missiecongregatie van de H. Geest". Bij u is dus alles begonnen!!

In Douala (Kameroen) waar ik 38 jaar lang heb mogen meewerken aan de opbouw van de kerkgemeenschap in de wijk Bependa, vieren wij dit jaar het 50-jarig bestaan van de parochie "HEILIGE CHARLES LWANGA".

Velen van u zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan: door gebed, actieve financiële medewerking (jarenlang), bezoek van en vriendschap met de bevolking, enz.

Wij vieren ook een plechtige en vreugdevolle Eucharistie (op 6 juni as.) die zeker vier uur zal duren! U en ik hebben daarin onze plaats zonder inschrijving: iedereen is uitgenodigd er in de Geest bij aanwezig te zijn. "Dat zal een feest zijn!"

Wat is er in die vijftig jaren allemaal gebeurd? Teveel om op te noemen. Naast de vermelde parochiekerk (viermaal vergroot) hebben we in de loop der jaren twee bij-kapellen gebouwd in de uithoeken van de wijk. Die zijn net voor mijn definitieve vertrek uit Kameroen in 2013, door Mgr. Kleda tot parochie uitgeroepen en geïnstalleerd. Teken van de groei van het aantal christenen! Jarenlang werden er met Pasen, na een degelijke vorming van 3 jaar, zo'n 400 mensen gedoopt en gevormd: veel volwassenen, veel jongeren en een groepje basisschoolkinderen.

Voor de opleiding tot catechist, voor de mogelijkheid tot studeren met goeie verlichting en in stilte is er een studiezaal naast de kerk gekomen, zalen voor de catecheselessen waar ook jeugdbewegingen, zangkoren kunnen functioneren, waar de kinderen die niet naar school gaan vanwege armoede wat lessen krijgen, waar de dames zich in breien, borduren, haken kunnen bekwamen, enz. enz.

In de wijk en zelfs in de stad hebben we ziekenposten en scholen kunnen voorzien van het nodige materiaal, twee centra voor lichamelijk en één voor geestelijk gehandicapten kunnen op- en inrichten. Ook dankzij u hebben honderden jongeren uit heel arme gezinnen onderwijs ontvangen om een betere toekomst voor te bereiden.

Mijn grote vreugde - ook zeer zeker die van u - is dat al deze activiteiten doorgaan na het definitieve vertrek van de zusters. Er wordt nog steeds "gezaaid en geoogst"!!

En daarom gaan we loven en danken, jubelen en juichen voor de Heer!

Met dank ook aan alle trouwe medewerkers/sters onder u: uw offers blijven hun vruchten afwerpen.

Antonetta van Winden, C.S.Sp

Giften zijn altijd welkom op:

NL68 RABO 0309 9101 45 ten name van R.K. Parochie St Ursula - Delft.

Ten name van: zr. Antonetta in Douala (Kameroen).

Het zou fijn zijn om een berichtje te geven via e-mail (e-mail: lvanwinden@yahoo.nl) dat er een bijdrage onderweg is. Dit om vergissingen te voorkomen. Bij voorbaat dank u wel