U bent hier: Jongeren / Vormseljaar
Laatst gewijzigd: 17-08-2017

Vormseljaar

In de parochie worden de aankomende vormelingen (uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs) middels een vormselproject gedurende een jaar voorbereidt op het sacrament. Het Vormselproject 'In vuur en vlam' bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur waarin verschillende onderwerpen worden besproken. Het project wil jongeren bewust maken van hun roeping als christen in de wereld en hen daartoe aanmoedigen. Het legt accent op de opdracht die wij bij het doopsel hebben gekregen om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te dragen en ons actief in te zetten voor het rijk van God. In het sacrament van het vormsel ontvangen zij hiervoor de kracht van de heilige Geest.

De aanstaande vormelingen worden begeleid door gastouders. Met elkaar trekken ze een jaar samen op. Minstens 1x per maal komt de groep samen in het jongerencentrum Ars. In het eerste half jaar ligt het accent op theorie en gesprek, in de tweede helft gaat het meer en meer om oefening: hoe kan ik geloof in mijn leven vorm geven? Tot slot is er het vormsel-weekeinde waaraan alle vormelingen meedoen. Op de Veluwe zijn we actief bezig en zullen de jongeren aangeven of ze willen deelnemen aan het vormsel of niet.

Drie maal in het jaar is er een bijeenkomst met andere jongeren van de parochie. Kennismaken en je inzetten staan dan centraal. Bijvoorbeeld meedoen met de 4 meiherdenking.

Ook voor de ouders van de vormelingen is er een jaarprogramma. Zij zijn immers als eerst verantwoordelijk voor de geloofsbegeleiding en geloofsopvoeding van hun kinderen. Als ouder ga je je kind voor in geloof want voor de jongeren zijn hun ouders het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om geloofszaken, zo laten diverse onderzoeken zien. Wij willen de ouders bij deze taak ondersteunen. Bij de start van het vormseljaar is er een voorafgaande bijeenkomst voor alleen ouders waarin ze worden voorgelicht over het vormsel en het vormseljaar, zodat zij daarover met hun kinderen kunnen spreken. Een week later is er een bijeenkomst voor ouders én hun kinderen waarbij men zich kan opgeven voor het vormseljaar. Gedurend het jaar zijn er twee ouder + kind bijeenkomsten, waarin beide ingaan op bepaalde geloofsonderwerpen.  U ziet dat beide, ouders en hun kinderen een vormseltraject  ingaan.

Contactgegevens

Contactpersoon Jan van der Knaap
E-mail: werkgroep.vormsel­(at)rkdelft(dot)nl