U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Kerkbijdrage
Laatst gewijzigd: 08-12-2021

Kerkbijdrage

De financiële situatie van onze locatie

Beste mensen,

Als het parochieblad bij u in de bus valt, is het jaar 2021 alweer bijna voorbij. Door de voortdurende coronapandemie is het voor veel mensen een moeilijk jaar geworden. Elkaar ontmoeten kan alleen met de nodige voorzorgen en beperkingen. Toch hebben we in onze kerkgemeenschap elkaar regelmatig kunnen ontmoeten, zeker in de tweede helft van het jaar toen de regels wat meer ruimte gaven. Op het moment dat ik dit schrijf gaat het echter weer een heel stuk slechter, dus moeten we weer heel voorzichtig zijn.

Aan het eind van het jaar is het ook een goede gelegenheid om u te informeren over de financiële gang van zaken in onze gemeenschap. Op dit moment heb ik de kerkbalansopbrengst tot en met oktober.

Er is ruim € 1000,00 meer ontvangen dan vorig jaar. Dit is best verheugend en ik hoop dat we deze meeropbrengst ook aan het eind van het jaar nog hebben. Ook de collecten tijdens de vieringen zijn duidelijk beter geweest dan vorig jaar. Toen was er een grote terugval vanwege gesloten kerken. We zijn nu weer terug op het niveau van voor corona. De kosten en baten zijn nu weer redelijk in evenwicht en ik hoop dat het zo blijft.

Ik wil iedereen, die op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan dit resultaat van harte bedanken voor uw steun. Dit geldt ook voor alle vrijwilligers die door hun belangeloze inzet onze geloofsgemeenschap in stand houden. Hartelijk dank en u weet het, giften zijn nog altijd zeer welkom en ook nieuwe vrijwilligers kunnen we goed gebruiken.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een goede en vredige jaarwisseling.

 

Met vriendelijke groet,

Kees van Winden, budgethouder Sacramentskerk