U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Kerkbijdrage
Laatst gewijzigd: 07-12-2020

Kerkbijdrage

De financiële situatie van onze locatie

Beste mensen,

Als u dit leest is het jaar weer bijna voorbij.

Het is een bewogen jaar geworden waarin we er mee geconfronteerd zijn dat we niet alles in de hand hebben, ook al denken we soms van wel. Door het coronavirus is het dagelijks leven er anders uit gaan zien. Door de beperkingen die de verspreiding van het virus tegen moeten gaan, zien we elkaar veel minder binnen familieverband maar ook in onze geloofsgemeenschap. Meer dan in normale jaren moesten we afscheid moeten nemen van een dierbaar familielid, vriend of vriendin of bekenden. Dit dikwijls onder beperkende omstandigheden bij het afscheid.

Door de maatregelen, die nog steeds gelden, kunnen we ook maar beperkt de vieringen in de kerk bezoeken. In het voorjaar was er gedurende twee en een halve maand helemaal geen viering en nu mogen er maximaal 30 mensen tegelijk de viering bijwonen. Dit gaat waarschijnlijk tot voorbij Nieuwjaar duren.

De beperking van het aantal kerkgangers zorgt ook voor minder inkomsten uit collecten en offerblokken en dat is zorgelijk. De gevolgen zijn het beste te zien aan de volgende cijfers.

Vergeleken met vorig jaar is er tot en met oktober ruim

€ 6000,-- minder ontvangen uit collecte en offerblokken en in de komende 2 maanden incl. het kerstfeest verwacht ik nog een stijging met € 2000,-- tot € 8000,--.

Gelukkig is er ook positief nieuws.

De actie kerkbalans heeft tot en met oktober ruim € 1500,--  meer opgebracht. Aan allen die hier aan hebben bijgedragen wil ik mijn hartelijke dank overbrengen.

Door het niet of beperkt doorgaan van vieringen is er in totaal ruim € 2000,-- minder aan kosten gemaakt. Dit alles bij elkaar geeft een tekort aan inkomsten van € 4500,-- ten opzichte van vorig jaar. Gezien alle maatregelen valt het mij niet tegen.

Iedereen die zich, op welke wijze dan ook, als vrijwilliger of financieel heeft ingezet bij deze crisis wil ik hier dan ook hartelijk bedanken.

De crisis duurt nog wel een tijd. Vooral in de feestmaand december, waarin veel cadeaus worden gegeven, voelen we dat des te meer. Ook in onze Sacramentsgemeenschap.

Als u wilt kunt u onze gemeenschap een cadeau geven in de vorm van een bijdrage op rekeningnummer:

NL66 INGB 0002 5922 24 t.n.v. RK St Ursula par. Allerh. Sacrament Kerkbijdrage.

Ik wens iedereen ondanks alles goede kerstdagen en voor 2021 vrede en alle goeds.

Kees van Winden, budgethouder Sacramentskerk