U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

Vastenaktie gaat weer van start

Klaslokalen bouwen in Gambia

De MOV van alle kerken gaat dit jaar geld inzamelen voor een schoolproject in Gambia. De St. Vincent de Paul Lower Basic School ligt in het dorp Sanyang in Gambia. De school biedt lessen aan voor de leerjaren 1 tot en met 6 en heeft nu ongeveer 350 leerlingen, meisjes en jongens, christenen en moslims. Op die manier draagt het in het voornamelijk Islamitische land bij aan de integratie. Er is in Sanyang geen school die een programma aanbiedt voor de leerjaren 7 tot en met 9. Als je verder wil leren moet je dus elke dag naar een stadje verderop. DAAR GAAN WE WAT AAN DOEN!

Daarom is voor de bouw van een zestal nieuwe lokalen voor het Upper Basic Program om hulp uit Nederland gevraagd. Het benodigde bedrag is €46.000. Het Secretariaat voor Onderwijs van het bisdom zal €4000 bijdragen.

De parochies uit het Westland, Hoek van Holland, uit Delft, uit Sion en uit het Oostland (in totaal 26 kerken) gaan tijdens de Vasten samen actie voeren om voldoende geld in te zamelen om de bouw van die zes schoollokalen mogelijk te maken. Ook een aantal scholen gaat mee doen. In de kerken staan de collectebussen tijdens de vasten klaar voor uw bijdrage. Maar u kunt ook overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 van de Vastenactie o.v.v. project 113601 Gambia. Dan kunt u het als gift in mindering brengen op uw belastingaangifte.

24-02-2017 12:19 Leeftijd: 4 jaar