U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

Mededeling van pastorale team

Veranderingen zijn nooit leuk, maar staan ons geloof gelukkig niet in de weg

Dit is een verkorte versie van de mededeling over veranderingen binnen de parochie die doorgevoerd gaan worden. De complete versie ligt in de kerken.

Aanleiding voor de veranderingen is het naderende vertrek van de Jezuïeten uit Delft, het vertrek van pater Hayon en ook pastor Paul Mantelaers zal het team verlaten omdat hij volgend jaar mei met pensioen gaat. Op basis van de berekeningen van het bisdom is voor onze twee parochies een formatie voorzien van 2 priesters, 1 diaken en 1 pastoraal werker.

We hebben eerst willen kijken naar de gevolgen voor de vieringen in het weekeinde, omdat deze belangrijk zijn voor de vitaliteit van onze 7 kerklocaties: We willen zo veel mogelijk de voortgang van de viering van de eucharistie garanderen; dit vormt de centrale bloedsomloop van onze gemeenschappen. Daarnaast willen we de goede inzet van werkgroepen en gebedsleiders honoreren. Dat alles heeft ons ertoe gebracht dat we vanaf september 2017 het “zomerrooster”, tot definitief rooster maken.

Er is besloten tot het volgende schema voor zondagen:
Heilige Ursula Locatie H. Sacrament: zondag 09.30 uur
Locatie Maria van Jesse: zondag 11.00 uur en om 18.30 uur (En/Nl eucharistieviering)
Locatie Franciscus en Clara: zondag 09.30 uur
Locatie Adelbert: zondag 11.00 uur

Toelichting voor de Heilige Ursulaparochie: de zaterdagavondviering in de H. Ursulaparochie, die afwisselend in de Adelbert en de Franciscus en Clara wordt gehouden, komt te vervallen. Er wordt nog nagedacht over de vraag hoe we om moeten gaan met de maandelijkse Antilliaanse viering in de Sacramentskerk. Door de groeiende band met de Hippolytuskapel zal voor de stad Delft de viering van de eucharistie op zaterdag (17.15 uur) gegarandeerd blijven. Het pastoraal team zal daarin – op termijn – een verantwoordelijkheid nemen. We hebben geconstateerd dat meerdere parochianen van Delft op zaterdagavond de weg naar Den Hoorn weten te vinden. Wij moedigen die beweging graag aan en dit vormt – mede – de reden dat de zaterdagavondviering in Den Hoorn gehandhaafd blijft.

Veranderingen in het schema van de weekdagen: het pastoraal team wil de vieringen door de week graag handhaven. Er zijn wel veranderingen nodig om het op een haalbare manier te laten verlopen.

Het schema ziet er per 12 juni als volgt uit voor de Heilige Ursula
Hippolytuskapel dinsdag 19.15 uur
Adelbert woensdag  09.30 uur D. Verbakel
Maria v. Jesse woensdag 19.15 uur met uitstelling H. Sacrament E. Stok/ D. Verbakel 
Sacrament donderdag 09.30 uur D. Verbakel
H. Franciscus & Clara 10.00 uur 1e Vrijdag v.d. maand E. Stok

Werkverdeling pastorale team
Het pastoraal team heeft ervoor gekozen om de eerst aanspreekbaarheid te handhaven en de situatie die we nu kennen te handhaven. Dit betekent dat de pastorale beroepskracht op locatie de volgende taken heeft: Hij/zij is beschikbaar voor persoonlijk pastoraat op locatie. Hij/zij is in principe de eerst aangewezene voor de uitvaarten. Hij/zij is aanspreekpunt voor locatieraad en secretariaat. Hij/zij is voorzitter van de pastoraatsgroep.

Indeling van de eerst-aanspreekbaarheid Heilige Ursula:
  Locatie H. Sacrament: D. Verbakel, secundus E. Stok
Locatie Maria van Jesse: D. Verbakel, secundus E. Stok
Locatie Franciscus en Clara: D. Verbakel, secundus E. Stok
Locatie H. Adelbert: J. de Boer

Indeling portefeuilles:
Bestuur en liturgie (D. Verbakel)
Catechese (J. de Boer)
Diaconie (J. Lamberts)
Jongerenpastoraat (E. Stok)

Veranderingen zijn niet leuk, maar we treden ze tegemoet met geloof. Zonder geloof in de toekomst en zonder de zekerheid dat de Heilige Geest ons richting zal geven, kan onze Kerk niet. Het katholieke geloof gaat door, omdat we erop mogen vertrouwen dat de Heer zijn Kerk leidt.
Namens de leden van het pastoraal team, Pastoor Verbakel

29-05-2017 13:22 Leeftijd: 3 jaar